Spor etter ulovlig skuterkjøring i Budal i april 2021.

Fortsatt mye ulovlig skuterkjøring

Det melder Miljødirektoratet i en pressemelding tirsdag.

Publisert Sist oppdatert

Antallet anmeldelser for ulovlig snøskuterkjøring er fortsatt høyt, til tross for færre kontroller. Miljødirektør Ellen Hambro er bekymret for utviklingen.

– På grunn av koronasituasjonen har vi hatt noe redusert kontrollaktivitet i år, det samme gjaldt i fjor. Likevel er antallet anmeldelser doblet fra 2019. Dette er urovekkende, fordi vi snakker om miljøkriminalitet som kan gjøre stor skade på natur og dyreliv, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Siden nyttår er det opprettet 110 anmeldelser for ulovlig motorferdsel på snøskuter. Anmeldelsene er fordelt over hele landet med flest i Troms og Finnmark, Nordland og Viken.

Mørketall

– Det er all grunn til å anta at det er store mørketall, både ut fra de tipsene vi får og observasjoner av spor og aktivitet, sier miljødirektør Hambro.

Det er strenge regler for skuterkjøring i Norge og motorferdselsloven sier at kjøring med snøskuter og andre kjøretøy i utmark kun er lov når man har tillatelse til nyttekjøring eller kjøring i kommunalt anlagte snøskuterløyper.

Kjøringen kan forstyrre dyreliv og skape støy og konflikt med andre som driver friluftsliv og som setter pris på opplevelsen av fred og ro i naturen. Lovgivingen skal bidra til å beskytte dyr, natur og landskap.

– Man kommer lengre inn i urørte naturområder med snøskuter enn til fots, noe som betyr at det blir færre steder igjen der vilt får leve uforstyrret. Dette er spesielt alvorlig på våren, som er yngletid og dermed den mest sårbare perioden for mange arter, sier miljødirektøren.

Slik er regelverket

Følg reglene

Statens naturoppsyn (SNO) er Miljødirektoratets operative feltapparat og har myndighet til å stanse kjøretøy for å kontrollere førerkort og tillatelser. Førere har plikt til å la seg kontrollere, men de siste årene har Miljødirektoratet sett en økende tendens til at snøskuterkjørere stikker av fra kontroll.

– Enkelte steder i landet er det etablert lokale miljøer som åpenbart vet at de handler ulovlig, og som bevisst unndrar seg kontroll. Dette har pågått over flere år og er ikke engangstilfeller eller ubevisste handlinger. Det er ingen av våre andre oppsynsområder der vi ser lignende aksept for å opptre ulovlig, sier Hambro.

Miljøkriminalitet i sårbar natur

I regjeringens stortingsmelding om miljøkriminalitet som ble lagt fram i april 2019, blir ulovlig motorferdsel i utmark trukket fram som et av temaene som kan få betydning for Norges mulighet til å nå nasjonale mål knyttet til naturmangfold og friluftsliv. Et av disse målene er at utviklingen til truede og nær truede arter skal bedres.

Les stortingsmeldingen om miljøkriminalitet

Ukentlige tips fra privatpersoner

Mye av SNOs oppsynsvirksomhet i år er basert på tips fra privatpersoner. SNO får i vintersesongen flere tips om ulovlig snøskuterkjøring hver uke, både til Miljødirektoratets tipsløsning og til SNO direkte.

– Selv om motorferdsel i utmark er et polarisert felt, må vi ikke glemme at de fleste ønsker bedre kontroll med snøskuterkjøring, sier Ellen Hambro.

Powered by Labrador CMS