Statens vegvesen melder:

Fv65 stenges i opptil fire uker ved Drogsetmoen i Orkland

Publisert Sist oppdatert

På Statens vegvesen sine nettsider leser vi at fv65 ved Drogsetmoen rett nord for Storås i Orkland blir stengt i perioden 7. - 30. november. Vegen skal utbedres. Se trafikkinformasjon i Statens vegvesen sitt kart.

Alternativer for omkjøring

To alternative omkjøringer er skiltet. Enten via fv701 (Storås - Meldal) og Fv700 (Meldal - Svorkmo, via Løkken Verk), eller fv6498 fra Drogsetmoen over Bjørnli til Løkken Verk, og så videre på fv700 til Svorkmo. 

Tyngre kjøretøy må bruke det første alternativet, fv701 og fv700 via Meldal. Denne omkjøringa vil forlenge reisen med nesten 2 mil, så det er lurt å beregne ekstra tid.

Personbiler kan bruke omkjøringa via Bjørnli. Denne tar ikke mye ekstra tid, men det er til dels bratte bakker, og økt trafikk kan gi kødannelse.

Vi leser på facebook at Sugustadvegen (privat veg parallell med fv65) blir stengt for gjennomkjøring i den aktuelle perioden.

For enkelte vil nok også fv6170 fra Rindalskogen til Hoston i Orkland være et alternativ, selv om vegstandarden er veldig dårlig på den strekningen. Fra Hoston går det flere veier til Orkanger. Men Statens vegvesen sitt kart viser at det også pågår vegarbeid på fv. 6496 mellom Øyasetra og Hoston i Orkland fram til 18. november. Der blir vegen stengt i korte perioder.

Utbedring mellom Storås og Drogsetmoen

I samme periode som vegutbedringa på Drogsetmoen pågår, vi det også pågå utbedring av vegen ved Trettøya, mellom Storås og Drogsetmoen (se kartet øverst). Her er det lysregulering mellom 07:00 og 19:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 07.11.2023 til 07.12.2023, ifølge Statens vegvesen sitt kart.

Powered by Labrador CMS