Pressemelding fra mattilsynet:

Svært smittsom fugleinfluensa påvist i Kristiansund-Mattilsynet ber folk melde inn funn

Mattilsynet melder at i slutten av forrige uke, ble det for første gang påvist det som kalles høypatogen fugleinfluensa på en villfugl i Kristiansund kommune. Det er første gang denne typen av sykdommen, kalt høypatogen fugleinfluensa, har vært påvist i Møre og Romsdal. Foreløpig er dette kun ett enkelttilfelle. Mattilsynet ber folk melde inn ved funn av syk eller død fugl.

Vårtrekket for fugler er snart i gang, og det er ventet at vi vil kunne få flere påvisninger utover våren. Fugleinfluensa er svært smittsom og alvorlig virussykdom hos fugler, som også kan smitte til andre dyrearter.

Mattilsynet vil gjerne ha melding om døde fugler, slik at vi kan ta prøver og få vite mer om hvor mye fugleinfluensa det er hos ville fugler i området. Det er viktig å få informasjon om det kommer smitte med trekkfuglene.

Ta kontakt med Mattilsynet dersom du finner syke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadre
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråkefugler)

Det er viktig at du får med hvor fuglen er funnet, så nøyaktig som mulig. Mattilsynet vil vurdere om fuglene skal undersøkes for smitte, men det er uansett viktig at folk varsler oss. Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne, er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa.

Det er svært sjelden at menneske blir smitta av fugleinfluensa. Du bør likevel unngå å komme i fysisk kontakt med syke og/eller døde fugler. Dersom du må flytte/fjerne fuglen anbefaler vi derfor å bruke hansker og legg fuglen i en plastpose. Vask hendene godt etterpå.

Ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 eller bruk «Varsle oss» knappen øverst på www.mattilsynet.no

Registrer hobbyfjørfeholdet hos Mattilsynet

Har du hobbyfjørfehold oppfordrer vi deg til å registrere eller oppdatere endringer i fugleholdet ditt hos Mattilsynet. Dette vil gjøre at du kan få nødvendig informasjon ved et eventuelt utbrudd av fugleinfluensa, og det hjelper Mattilsynet til å kunne hindre et slikt utbrudd i spre seg.

Alle som har fjørfe og andre fugler i fangenskap bør også ha lav terskel for å melde fra til Mattilsynet ved mistanke om sykdom.

Det finnes info om fugleinfluensa på mattilsynets hjemmeside www.mattilsynet.no

Powered by Labrador CMS