LESERINNLEGG:

Jostein Grytbakk
Jostein Grytbakk

Om å «Rette baker for smed»?

Publisert Sist oppdatert

Kilde: Bok utgitt i 1777 av Johan Herman Wessel.

Jeg har lest i to utgaver av avisa Sør-Trøndelag (lørdag 16.12.21 og torsdag 18.12.21.), hvor det brukes fete bokstaver, «- Vi blir ført bak lyset» og «Krever alle fakta på bordet».

Ord som «sjokk», «krise» og «dramatisk» blir brukt om overforbruket på 8,5 millioner kroner på Helse og omsorg, som politikerne i Rindal ble gjort kjent med i sitt avsluttende budsjettmøte onsdag den 15.desember.

Som tidligere regnskap og forvaltningsrevisor tillater jeg meg å bruke uttrykket «om å rette baker for smed». Det betyr i klartekst å straffe en uskyldig for det en annen har gjort, eller unnlatt å gjøre.

På hjemmesiden til kommunen står det under artikkelen «Slik styres Rindal»:

Kommunestyret er kommunens rettslige myndighetsorgan og består av 17 medlemmer.

Formannskapet er kommunens arbeidsutvalg og har ansvaret for mange overordnede saker. Er blant annet det faste utvalg for plansaker.

Leder i Formannskapet er ordføreren. 5 medlemmer.

Driftsstyret. Har 9 medlemmer. For å redusere utgiftene til politisk arbeid vedtok kommunestyret i juni 2015 å forandre den politiske organiseringen etc.Hovedtanken er at driftsstyret skal ta seg av de rene kommunale oppgavene, mens Formannskapet får saker som dreier seg om plan, samfunnsoppgaver og økonomi.

For ca. 20 år siden lærte jeg at ansvar kan ikke delegeres. Oppgaver skal delegeres og kontrolleres!

Det er vedtatt under Plan at rapportering av tall skal gjennomføres hvert tertial (4 mdr.).

Jeg har også lært for mange år siden at «De fleste kostnader går i to sko».

Formannskapet har behandlet sak om Merforbruk Helse og omsorg 2021 og konsekvenser for 2022 (sak/22 den 16.02.2022).

En prosjektgruppe har funnet at avviket skyldes økte kostnader for lønn på grunn av overbelegg ved korttidsavdelingen, koronaepidemien og ny dataavtale. Det er sikkert korrekt, men hvem har skyld?

1. Kommunestyret har vedtatt rapportering hvert tertial (hver 4. måned).

2. Har kommunestyrer delegert oppgaven om rapportering til neste nivå på en forsvarlig måte (skriftlig jobbeskrivelse)?

3. Har kommunestyret sørget for opplæring av den som har fått delegert oppgaven?

4. Har kommunestyret sørget for personalsamtale (årlig) med vedkommende?

5. Har kommunestyret sørget for hyppigere rapportering?

6. Har kommunestyret etablert en kompetent internkontroll?

Powered by Labrador CMS