LESERINNLEGG:

Ola T Heggem er leder i verneområdestyret for Trollheimen.
Ola T Heggem er leder i verneområdestyret for Trollheimen.

Jerv i Trollheimen – kommentar til leserinnlegg fra Øystein Folden, Naturvernforbund

Jeg kan bekrefte at vi mottok brev fra Naturvernforbundet etter at Verneområdestyret gjorde sitt vedtak, men før vi skrev og sendte vårt brev til Direktoratet.

Vi er glad for at Naturvernforbundet ser verdien av beiting innenfor verneområdet. Vi er heller ikke uenige i ønsket om beiting med lette storferaser. Men vi innser at hverken Naturvernforbundet eller Verneområdestyret har noen som helst innflytelse på hvem som ønsker å benytte seg av beiteretten i Trollheimen og slett ikke hvilke dyreslag de velger. Aktiv beiting er uansett viktig for å ivareta verneverdier i området og Verneområdestyret ønsker å bidra til at det også i framtida skal være mulig å drive beitenæring innenfor verneområdet.

For øvrig har jeg ingen tro på at Øystein Folden og undertegnede kan bli enige om den nasjonale rovdyrpolitikken, men forventer at oss begge forholder oss til og prøver å etterleve Stortingets intensjoner og målsettinger. Det fratar ingen av oss muligheten til å drive aktiv påvirkning.

Ola T Heggem

Leder i verneområdestyret for Trollheimen.