LESERINNLEGG:

Trine Sevaldsen og Gjermund Ø. Moe
Trine Sevaldsen og Gjermund Ø. Moe

God jul da!

Denne frasen sier alle og enhver til sine venner, kolleger og nærmeste med ønske om at julehøytiden skal bringe fri, avslapping, kos og sosialt samvær.

For sykepleierne vil denne høytiden mest sannsynlig innebære det stikk motsatte. På intensivavdelinger, sengeposter, akuttmottak, sykehjem og hjemmetjenester vil dobbeltvakter, overtid, merarbeid og fravær av sosialt samvær være det som preger denne jula. Og slik det har vært de siste snart to årene.

For sykepleierne er blant de uunnværlige. Sammen med helsefagarbeidere og andre “engler i hvitt” er vi ryggraden i helsetjenesten - limet som holder helsetjenestene sammen.

Sammen holder vi helsevesenet i gang 24/7. 365 dager i året. Men vi er ikke engler som daler ned i skjul i en “himmelsk hærskare”. Vi er mennesker. Mennesker som står på – hver dag for deg og dine.

Flere skoler har tatt tidlig juleferie på grunn av høyt sykefravær blant ansatte, og manglende tilgang til kompetanse i den økte smittesituasjonen. Helsetjenestene, uavhengig om det er spesialist- eller kommunehelsetjeneste har ikke denne muligheten. Julefri er dessverre et fremmedord i vokabularet til ansatte i helsetjenestene. Sannsynligheten for at de må være borte fra sine familier og jobbe ekstra på lovpålagte fridager er i år større enn vanlig.

Arbeidsgiverne skal påse at tjenestene fyller kravet til faglig forsvarlighet. Helsepersonell er også selvstendig ansvarlig for at de tjenestene de gir er av god kvalitet. Med arbeidsbelastningen vi har i helsetjenesten, som igjen ser ut til å øke på, er fylkesledelsen i Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal bekymret for våre medlemmer. Pandemikrisen kom som en akutt krise på toppen av den kroniske krisen, som vi i flere år har varslet at helsevesenet er i. Dermed finnes det snart ikke flere buffere i systemet. Det forventes at slitne ansatte jobber dobbeltvakter og ekstravakter. Det er rett og slett uforsvarlig, og en trussel for pasientsikkerheten.

Gjennom år har Norsk Sykepleierforbund varslet regjering, Storting og lokale politikere om mangel på ansatte i helsevesenet. I dag mangler vi 7000 sykepleiere. Framskriving viser at vi i 2030 vil mangle 28.000. De som i dag bærer byrden av denne mangelen er særlig sykepleierne, helsefagarbeiderne og deres familier. Det sier seg selv at det er bare et tidsspørsmål før børen blir for tung å bære og hva skjer da? Kollapser helsevesenet, kollapser alt.

Situasjonen vi står i krever både akutte og langsiktige tiltak. Vi må redusere belastningen. Det gjør vi med å øke grunnbemanningen, få inn mer støttepersonell, få en bedre oppgavefordeling og øke lønna. Til dette trenger vi både flere sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Vi må bruke riktig kompetanse på riktig sted. Bare slik vil vi kunne beholde dagens sykepleiere, og rekruttere tilbake de som har forlatt yrket.

God jul, sier mange! Ære være ansatte i helsetjenesten i Norge som bærer en unødvendig stor byrde – og velsignet være helsepersonell som skal jobbe og stå på gjennom den kommende høytidsperioden for at ikke helsevesenet skal kollapse, sier vi.

Trine Sevaldsen, fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal

Gjermund Ø. Moe, nestleder Norsk sykepleierforbund Møre og Romsdal

Powered by Labrador CMS