LESERINNLEGG:

Per Vidar Kjølmoen

Frp, hvorfor vil dere ta pensjonen min?

Frp vil tappe Statens pensjonsfond innland istedenfor å prioritere. Det er omtrent like dumt som å tisse i buksa på en kald vinterdag. Trodde du at de pengene du betaler inn i trygdeavgift spares til du selv trenger dem som pensjonist? Slik er det ikke.

Folketrygden ble innført i 1966 som en del av det store sosialdemokratiske prosjektet om å bygge et trygt samfunn for alle. Men det var Borten-regjeringen som fikk loven på plass. For å klare å finansiere dette gedigne løftet, bestemte man at det som ble betalt inn i ett år, skal brukes til pensjoner samme år. Ellers sagt på en annen måte. De pengene du betaler inn i ett år, betales ut til pensjonister samme år.

Dette fungerer helt fint så lenge andelen arbeidende er lik eller økende i forhold til antallet pensjonister. Imidlertid skjer nå det motsatte. Men akkurat det tenkte våre folkevalgte på da folketrygden ble lansert. De etablerte folketrygdfondet, satte av poenger de knapt hadde for å lage et fond, bygge opp verdier – og sikre framtidas pensjonister. Og siden har fondet – i over 50 år – fått lov til å eksistere uten at noen politikere har latt seg friste til å bruke pengene i det som i dag heter Statens pensjonsfond innland.

Men nå er det nye tider i Norge, og nye tider i Frp.

Da de la fram sitt alternative statsbudsjett før jul i fjor, foreslo Listhaug og Frp å tappe Statens pensjonsfond innland for hele 27 milliarder kroner for å få sitt eget budsjett til å gå opp. Det er både dumt og historieløst å bruke opp penger satt av til morgendagens pensjoner, for å bruke mer penger i dag. Politikk handler om å prioritere. Frp burde prøve det en gang.

Per Vidar Kjølmoen Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Powered by Labrador CMS