LESERINNLEGG:

Strukturendringer i domstolene

Publisert Sist oppdatert
Liv Røkkum Grimsmo
Liv Røkkum Grimsmo

Viser til pressemelding fra Jenny Klinge som er sendt ut til alle landets aviser. I vår så det ut til å være et flertall på Stortinget for ikke å endre dagens domstolstruktur. Slik er det dessverre ikke lenger. Det kan nå se ut til at det blir flertall for å slå sammen rettskretser og at alle jordskifterettene i Møre og Romsdal får status som rettssted.

Vi som er ansatt ved Nordmøre jordskifterett i Surnadal er bekymret for at den hurtigbehandling av domstolstrukturen som nå er framtvunget kan føre til at realitetene i saken ikke vil komme godt nok fram. Det er foreslått at Møre og Romsdal skal bli 1 rettskrets med hovedsete for domstolen i Ålesund. Jordskifterettene i Møre og Romsdal er lokalisert i Ørsta, Molde og Surnadal. Det er uklart hva det vil innebære for de øvrige domstolene som er foreslått å bli rettssteder. Det er gått bort fra å ha en bestemmelse om minimumsbemanning ved rettsstedene. Rettsstedene vil derfor ikke være sikret et visst antall ansatte. Vi er redd for at jordskifteretten i Surnadal blir en underavdeling som lett kan bli ofret når budsjettene skal sys sammen og ressursene skal fordeles. Det Stortinget vedtar i denne saken er svært viktig for rettsvesenet og innbyggerne i Norge med tanke på nærhet til domstolene og offentlige arbeidsplasser i distriktene. Slik vi ser det er det andre virkemidler som kan tas i bruk for å oppnå moderne og effektive domstoler som utfører sine oppgaver med høy kvalitet innen rimelig tid.

Liv Røkkum Grimsmo
Jordskifterettsleder

Nordmøre jordskifterett