LESERINNLEGG:

Et stort murbygg med trapper og asfaltert gangvei foran. På veggen Møre og Romsdal fylkeskommune sin logo og 'Surnadal vidaregående skole'

Åpent brev til "Kompetanse- og næringsutvalget" i Møre og Romsdal fylkeskommune

I forbindelse med utvalgsmøtet deres i morgen, så har alle barnehageforeldra i alle de åtte barnehagene i Surnadal kommune, via alle de åtte FAU, gått sammen om en felles uttale

Vi ber om at de i utvalgsmøtet går i mot fylkeskommunedirektøren si innstilling som sier at tilbudet barne- og ungdomsarbeiderfag vg2 ved Surnadal VGS ikke skal bli starta skoleåret 2024/2025. 

I Surnadals barnehager og skoler har vi stort behov for at denne linja består, vi har behov for de fagpersonene vi kan få, og det er derfor veldig trist å lese at fylkeskommunedirektøren innstiller på å legge ned en så viktig studielinje. Og det vil ha store negative ringvirkninger, som rammer hverdagen og oppvekstsvilkårene for de aller minste barna, i livets mest sårbare periode, dersom den linja ikkje blir starta opp. 

Vi ber om at de les brevet som vi har skrevet, som ligg vedlagt (PDF), der har vi skrevet  våre argument og synspunkter. 

Vennlig helsing Foreldra til de rundt 300 barnehagebarna i Surnadal, representert ved Foreldrearbeidsutvalga (FAU) i barnehagene i Surnadal kommune; FAU i Solbakken barnehage, FAU i Øye barnehage, FAU i Bæverfjord barnehage, FAU i Bøfjorden barnehage, FAU i Midtigrenda barnehage, FAU i Bårdshaugen barnehage, FAU i Mo oppvekstsenter, og FAU i Todalen og Stangvik barnehage.

Powered by Labrador CMS