LESERINNLEGG:

Idrettspolitisk erklæring

Publisert Sist oppdatert

Under fylkestinget på Steinkjer 19-20. oktober behandlet fylkestinget idrettspolitisk erklæring.

Jeg er som kjent fersk trønder. Men i idretten har jeg vært trønder hele livet. Jeg har levd i og med trøndersk idrett. Mine nærmeste vil kanskje også si for trøndersk idrett.

Trøndelag er et idrettsfylke med tradisjoner. Best i bredde, best nasjonalt og best internasjonalt.

Hvorfor en idrettspolitisk erklæring?

Jo, den skal erstatte idrettspolitisk manifest fra 2008. Og ikke minst; den skal bidra til å få folket tilbake til frivilligheten og til organisert og uorganisert fysisk aktivitet etter pandemien.

Så kort og så lite?

Ja, det er klokt. Den blir da lest og brukt. Og den skal følges opp med mer detaljerte delplaner. Målet er å bidra til at alle relevante aktører arbeider mot felles mål for idrett og fysisk aktivitet i Trøndelag. Derfor er også prosessen så viktig. Det har vært et bredt engasjement med innspill hele veien. Jeg er også glad for at vi hovedutvalg kultur fikk gjennomslag for små, men viktige innspill før høringen. For meg personlig er det et viktig prinsipp og jeg registrerer at innspillene ble tatt godt i mot i idrettsmiljøene. Fylkesutvalget kom med kloke tillegg og presiseringer i sin behandling i forkant av behandlingen her i Fylkestinget. Derfor ser jeg ikke behov for og advarer mot bruk av «politisk rødpenn» ved å detaljere ytterligere.

Så til innholdet:

Jeg holder meg til stikkordene i det overordna punktet og finner alle, ønsket nivå (også lov å bli god, eller best), mangfold og attraktive tilbud.

Og i kapitlene:
- Fysisk aktivitet

- Frivillighet

- Anlegg

- Plass i samfunnet

- Prestasjonsnivå

finner vi det som faktisk er trøndersk idrett.

Takk for den administrative jobben, takk for prosessen og takk for engasjementet!

Ola T Heggem
Fylkestingsmedlem SP

Powered by Labrador CMS