LESERINNLEGG:

senterpartiet logo

Frivilligheten er gull verdt

Frivillighet hva er det? Definisjonen av frivillighet Inneholder to ord fri og villig. Når du gjør noe helt frivillig gjør du det av fri vilje og forventer ingen lønn for innsatsen.

Vi tenker kanskje ikke på att veldig mye av det som foregår i Rindal er frivillighet. Det er som en integrert del av samfunnet vårt og bra er det. Frivillig innsats er gull verd på alle plan!

Men hvorfor driver vi med frivillighet og hva gir det oss?

Frivillighet gir oss sosiale møteplasser, engasjement, folkehelse, integrering, lærer seg noe nytt, gir erfaring og mestring og ikke minst utvikling av Rindalssamfunnet.

Vi har en stor spennvidde av frivillighet i Rindal som er utrolig viktig for samfunnet vårt.

Rindal kommune har flere søknadsordninger, som tilskudd til drift av lag og organisasjoner, støtte til ungdomstiltak og tilskudd til nærmiljøanlegg og mindre områder/anlegg for idrett og friluftsliv med mere. Kommunen er behjelpelig med tippemiddelsøknader og tilskudds portalen.

Dette er viktige støtteordninger for frivillige lag og organisasjoner med lite midler. Midler som er viktig for å få gjennomført aktiviteter og tiltak.

Rindal senterparti vil se på om vi kan styrke søknadsordningene som kommunen har de neste 4 årene. Blant annet kan et tiltak være å øremerke midler til frivillighet av et eventuelt kommunalt overskudd.

Stem Senterpartiet, stem på Mildrid som ordfører!

Listekandidater for Rindal senterparti

En kvinne smiler mot kameraet, hun tar bilde av seg selv
Kirsti Barbo Landsem
En kvinne med briller tar et bilde av seg selv på en skogssti
Bettina Røen Helgetun
Powered by Labrador CMS