LESERINNLEGG:

Mann med svart skjorte og brun blazer. Portrettbilde av Nils Petter Tonning
Nils Petter Tonning

Svar til Dordi Lerum i SP

Her påstår SP og Dordi Lerum at FrP er mer interessert å bu i ei knøttlita skoboksleiligheit i ei blokk, eller bli servert kaffilatte på kvart eit gatehjørne. Hun sier også at når det viktigaste, og tilsynelatande einaste, distriktspolitiske tiltaket Frp har å by på er lågare skatt for næringslivet vitnar det om lite forståing for distriktspolitikk.

Her er det noen som ikke har fulgt med i timen. Dette er rett og slett løgn fra SP sin representant som er 4. kandidat i Møre og Romsdal Senterparti.

FrP mener krevende tider for bedrifter og folk flest må møtes med målrettede tiltak som virker. Ett viktig tiltak fremover er ytterligere skatte- og avgiftskutt for både bedrifter og personer, ikke skatteskjerpelser som SP og regjeringen legger opp til. Det er et standpunkt næringslivet deler, og som trekkes frem som viktig for å sikre arbeidsplasser i fremtiden.

Det som er den største distriktsnæringen i dag, havbruk, er under et ekstra angrep. Regjeringen har greid å innføre en skattepakke som bare rammer de mindre familieeide oppdrettsselskapene langs kysten. Alle de store børsnoterte selskapene og de som er eid fra utlandet slipper unna. Det er kun de med lokalt eierskap som blir rammet.

Her snakker Lerum om distriktspolitiske tiltak. Regjeringen med SP økte skattene til havbruksnæringen som FrP er veldig i mot.

Skipsfarten, bøndene, lastebilnæringen og anleggsbransjen som eksempler på næringer som rammes hardt av de skyhøye prisene på drivstoff, der mange av aktørene har langsiktige kontrakter som gjør at de ikke kan øke inntektene i takt med utgiftene. Dette er SP og regjeringen sin politikk.

Mvh
Surnadal FrP
Nils Petter Tonning

Powered by Labrador CMS