LESERINNLEGG:

Vi satser på næringslivet!

Vi er glade for at vi i Rindal kan skilte med et stabilt og godt næringsliv, som skaper arbeidsplasser for innbyggerne våre. Det ønsker vi i Senterpartiet å fortsette å satse på, med kommunen i rollen som tilrettelegger.

Det krever mye å tenke nytt, starte noe helt nytt eller utvide eksisterende virksomhet. Dagens kostnadsnivå gjør ikke dette noe enklere. I Rindal har vi et utviklingsfond, som vi mener kan brukes til bedrifter eller gårdbrukere som ønsker å se på videreutvikling av eksisterende drift. Gjennom ansvarlig politikk har vi pr. i dag godt over kr. 4.000.000 i utviklingsfondet. Dette er midler som f.eks. kan brukes til støtte til nyetablering, eller rådgivning til eksisterende drift som skal møte morgendagens etterspørsel og krav.

Næringslivet vårt har stort behov for arbeidskraft fremover, og gjennom en spørreundersøkelse er det anslått et behov på 100 nye arbeidstakere de neste 5 årene.

Vi må derfor jobbe målrettet med å få ungdommen tilbake til bygda, for å fylle behovet for arbeidskraft. Mange av bedriftene ønsker seg lærlinger, og flere av bedriftene våre har begynt med deltidsjobber for studenter. Her får de unge muligheten til å bli godt kjent med bedriften og jobben de skal inn i.

Rindal Senterparti skal være en pådriver for at flest mulig av ungdommen kommer tilbake til bygda etter endt skolegang. Vi må samtidig fortsette jobben med gode boløsninger som passer for alle, både for leie og for å eie.

Stem på oss i Senterpartiet og for Mildrid som ordfører!

Kjetil Løften

Kirsti Barbo Landsem

Ina Hamnes

Lars Røen

Powered by Labrador CMS