LESERINNLEGG:

Nær folk

Rindal Senterparti ønsker nærhet, oversikt og kort avstand mellom de som fatter vedtak og de som blir berørt av vedtakene.

Et levende og aktivt folkestyre utvikles gjennom gode, lokale prosesser og god dialog. Vi må ha flere møteplasser for samtaler med innbyggerne og vi må ut på flere befaringer ved behandling av enkeltsaker.

Nærhet og ønske om å være «herre i eget hus» er et hovedargument for å opprettholde Rindal som egen kommune. Arbeidsplassene på kommunehuset og i bygda forøvrig er selvfølgelig et annet sterkt argument.

Senterpartiet vil bidra til større saksmengde og flere beslutninger i ungdomsrådet og i rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Vi vil også styrke lokaldemokratiet ved å øke antall saker i driftsutvalget, formannskapet og kommunestyret. Politisk arbeid må gjøres interessant gjennom beslutninger som angår folk. Planer og budsjettvedtak på overordna nivå er ikke nok for å skape engasjement.

Lokalvalget er grunnpillaren i lokaldemokratiet. Bruk stemmeretten og stem på Mildrid og Senterpartiet!

Ola T. Heggem

Mildrid Kattem Aune

Anne Løseth

Ola Gåsvatn

Powered by Labrador CMS