LESERINNLEGG:

Det beste for bygda

Publisert

Tidlig i uka kladdet jeg et mulig leserinnlegg med denne overskrifta. Det ble selvfølgelig for langt og ble lagt bort.

Oppslag i media det siste døgnet gjorde at jeg tok det fram igjen.

Bård Inge Romundstad ble tidligere i år nominert på 2. plass på Arbeiderpartiets liste til kommunevalget. Litt senere ble han ansatt som redaktør/daglig leder i Trollheimsporten. Begge deler ble naturligvis publisert i lokale medier. Jeg stusset litt og så for meg noen utfordringer, men la det fra meg. Så dukker saken opp i lokalavisa uka før valget.

Skal Ola ut og ro? Eller angrer han på sine uttalelser? Egentlig ingen av delene, men ser at tidspunktet for kommentar ble feil, selv om det var no jeg ble spurt. Jeg mente, og mener fortsatt det er krevende roller å kombinere og sa vel at noen kanskje burde tenke seg om en gang til. Jeg kunne like gjerne ha brukt Line Flåtten sine ord som iflg. lokalavisa sier at det er naturlig at dette blir tatt opp og kommentert og at denne kombinasjonen av roller ikke er god. No ser jeg at både styreleder i Trollheimsporten og Rindal Arbeiderparti begge konkluderer med at dette går greit. Det er nok for meg. Alle vi som bruker Porten blir en del av en løpende evaluering.

Jeg kommenterer dette nå fordi jeg hører antydninger om at Avisa Sør Trøndelag har blitt tipset om saken. Da blir jeg skikkelig lei meg. Jeg kan i alle fall garantere at ingen i det lokale Senterpartiet har tipset noen. Saken har overhodet ikke vært tema hos oss. Jeg kan selvfølgelig ikke snakke for andre, men lokalavisa er nok fullt ut i stand til å skrive om saken uten tips.

Etter mitt syn er rollene og habilitetsspørsmålet i kommunale fora relativt uproblematisk dersom lover og regler følges. Utfordringene KAN være mere krevende for Trollheimsporten.

At saken dukket opp nå og på denne måten er synd for Bård Inge og synd for Trollheimsporten. Jeg heier på Porten og har gjort det fra dag en. Jeg heier også på Bård Inge som tar på seg viktige og krevende roller i lokalsamfunnet.

Så tilbake til politikken og en kortversjon av opprinnelig kladd.

Jeg vil innledningsvis gi ros til alle listekandidater fra alle parti som stiller seg til disposisjon for politisk arbeid i 4 år. Og jeg er helt sikker på at absolutt alle vil det beste for bygda. Og så er det litt ulike meninger om hva som er best og hvordan en kan komme dit.

Nye medier og plattformer gjør at valgkamper forandres. Jeg spør meg om vi er flinke nok til å bruke disse. Når vi ungdommen?

Det er heldigvis stor enighet i rindalspolitikken. Det er en styrke i det daglige arbeidet, men litt krevende i en valgkamp. Jeg skal ikke oppsummere valgkampen, det må hver enkelt gjøre, men jeg tillater meg noen refleksjoner.

Alle tre partiene lover noen endringer og nye prioriteringer, men lover også å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Det er bra. Heldigvis har vi et greit disposisjonsfond som gjør det mulig med forsiktige satsinger igjen, samtidig som deler av drifta tilpasses.

Det blir økt fokus på barn og unge. Regjeringen hjelper oss med barnehagepriser, vi må sørge for gode tilbud i barnehage, skole og fritid. Det kommer også en boligpakke, spesielt retta mot nyetablerere, men også til andre som vil bygge og bo hos oss. Trykket på fylkeskommunen om opprusting av fylkesveiene vil øke. Barnehagestruktur og kanskje også kommunestruktur blir tema i kommunestyret. Arbeiderpartiet vil stole på fagfolk. Senterpartiet vil også lytte til fagfolk, men også til foreldre og andre innbyggere. Og for oss er strukturspørsmål også politikk.

Høyre vil jobbe for spredt boligbygging. Velkommen etter sier jeg. Senterpartiets kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik åpner no opp Solbergregjeringens jerngrep praktisert av statsforvalterne. Det vil bli lettere å fradele tomter utenom regulerte felt i sentrum. Det viktigste er å legge til rette for at alle i størst mulig grad får bygge der de selv ønsker.

Motorferdsel i utmark og faste scootertraseer har også vært oppe. Det er ikke noe nytt, flere husker sikker scootersaken som avsluttet valgkampen i 2007. Dette er viktig for mange og det har vært jobbet med, også politisk (i alle fall fra 2019). Vibeke og Mildrid har fra ordførerkontoret også jobbet med å få etablert et øvingsområde til førerkortklasse S. Der er de siste signalene veldig positive.

Flere har etterlyst større fokus på eldreomsorg og helsehus. Det kan jeg forstå. TØRN prosjektet, og innføring av velferdsteknologi og helseplattform tar tid, ressurser og oppmerksomhet. Det planlegges å lande noe av dette før en går videre med byggeplaner. Det tror jeg er klokt. Men vi i Senterpartiet ønsker å komme i gang med byggeprosessen allerede i 2024, jfr. leserinnlegg fra Mildrid med flere. Av erfaring er jeg sikker på at lokalpolitikerne handler dersom tjenestetilbudet blir for dårlig. Det er korte avstander mellom pasienter, pårørende, ansatte og folkevalgte i bygda vår.

Senterpartiet vedtok i juli et omfattende partiprogram for kommende periode som viser helheten i politikken vår og som også er detaljert på enkeltsaker. Dette finner du på vår hjemmeside.

Senterpartiet ønsker å framsnakke bygda vår, skape optimisme, bolyst og tru på framtida. Vi har gode kandidater i alle aldre og fra hele bygda som vil bidra til dette og ivareta innbyggernes interesser.

Vi har også en ordfører og ordførerkandidat som er initiativrik, handlekraftig og klok. Blid og sosial i tillegg. Det har ho vist, ikke minst i oppstartarbeidet av bygdevekst.

Ho er kjempeglad i bygda vår og har et sterkt ønske om å få fortsette arbeidet som ordfører i Rindal.

Stem Senterpartiet og få Mildrid som ordfører!

Rindal, 7. september 2023

Ola T Heggem
Lokallagsleder Rindal SP

Powered by Labrador CMS