LESERINNLEGG:

Styrket psykisk helse

I budsjettprosessen høsten 22 ble det tilført penger for å styrke psykisk helse.

Det var ikke enstemmighet i kommunestyret for dette i desember 22, men heldigvis ble det flertall for forslaget og vi ser et økende behov for psykiatritjenester i alle aldersgrupper.

Denne styrkingen ligger ikke inne i budsjettet for 2024, men Rindal Høyre vil gjøre det vi kan for å videreføre dette tiltaket.

Rindal Høyre vil at alle skal få hjelp når de trenger det. Ingen skal møte en stengt dør når de trenger det som mest.

Med hilsen
Rindal Høyre
Magnar Dalsegg

Powered by Labrador CMS