LESERINNLEGG:

Krevende budsjetthøst i Rindal

Rindal Arbeiderparti mer enn antyder i et innlegg på sine facebooksider at flertallet i kommunestyret bruker av disposisjonsfondet for å styrke driftsbudsjettet i helse og omsorg. Det stemmer ikke!

Redusert merforbruk og økte inntekter har gitt oss muligheter til å styrke driftsbudsjettene betydelig i 2023 i forhold til kommunedirektørens forslag. Det har vi gjort gjennom vedtak, først i formannskapet og sist i budsjettmøtet i kommunestyret. Og dette gjør vi altså uten å bruke av disposisjonsfondet i 2023.

Omstillingene i helse og omsorgssektoren er krevende. Vi er veldig opptatt av et godt tjenestetilbud der pasienter og pårørende føler seg trygge og et arbeidsmiljø der våre ansatte kan trives. Derfor valgte vi å styrke området med 1,8 millioner kroner, derav øremerking av en 100 % stilling i psykiatri.

Etter en krevende høst med frykt for tømming av disposisjonsfondene våre, ser vi nå at kanskje så mye som 2/3 av de opprinnelige fondene opprettholdes. Det er bra!

Økte inntekter gir oss muligheter og handlingsrom til å opprettholde tjenestetilbudet i stor grad og samtidig styrke fonda noe fra 2024. Skal vi lykkes med utviklingsarbeidet, må vi også opprettholde tjenestetilbudet. Det må til for å skape nødvendig trivsel og bolyst!

God jul til alle sammen!

Mvh
Rindal Senterparti
Rindal Høyre

Powered by Labrador CMS