Romundstadbygda i Rindal:

No blir det kommunalt vatn!

Publisert

Rindal kommune er godt i gang med å grave trasé for kommunalt vann oppover Romundstadbygda, fram til Romundstad.

Frode Svinsås, gardbruker på Oppistu Romundstad, er en av de som skal få innlagt kommunalt vann.

I en tørkeperiode etterjulsvinteren 2021 måtte Frode kjøre 4000-6000 liter vann per dag for å forsyne dyra i fjøset. Dyra måtte ha vann og brønnen i Oppistu Romundstad tilnærmet tom.

Frode henvendte seg til Rindal Kommune med bekymring om vanntilgangen. Etter flere forsøk på å samle vann fra ulike oppkom og boret flere hull for grunnvassbrønn, uten å finne mer vann, var kommunal vannforsyning eneste redning for å sikre god vannforsyning for gardsbruket.

Også kvaliteten på fjellgrunnen oppover Romundstadbygda er dårlig, og gjør det vanskelig å hente ut tilstrekkelig mengde med vann. Derfor var det svært ønskelig å kommunalt vann for en mer stabil vannkilde.

I kommunestyret i mars 2021 ble det lagt fram en sak om mulig utbygging av kommunal vassforsyning i Romundstadbygda. I september 2021 ble det arrangert et informasjonsmøte på Granheim, i regi av Rindal kommune. Bakgrunnen for møtet var at flere sleit med dårlig vannforsyning i tørkeperioder, både drikkevann og vann til husdyr.

Det er allerede et eksisterende kommunalt vassverk på Røsberg, men anlegget har for lite kapasitet til å forsyne flere. Da vil nærmeste tilkoblingspunkt bli inni Bjergen.

Det ble vedtatt midler til prosjektet i 2022, og arbeidet startet på slutten av året.

Frode Svinsås skryter av den raske avgjørelsen fra Rindal kommune. Den gir signaler om at de ønsker å støtte lokal næringsvirksomhet. Rindal består jo tross alt av mye landbruk.

Rindal Maskin er innleid til graving. De startet graving fra industriområdet i Bjergen før jul. Flere gardsbruk og husstander ønsker å koble seg på. Målet er å koble på de første i løpet av sommeren, sier Nils Ole Evjen, enhetsleder teknikk, landbruk og miljø i Rindal kommune. Etter planen skal arbeidet ferdigstilles i løpet av 2024.

Det kommunale vannet som skal til Romundstadbygda kommer fra Bokta. Dette vannet forsyner blant annet hele Rindal sentrum, Aune og Møkkelgardsgrenda, og er av «kjøle» god kvalitet, ifølge Nils Ole Evjen. Det vil være et høydebasseng på Røsberg, hvis strømbrudd vil det da være vann tilgjengelig. Samt et høydebasseng på Romundstad.

Grovskisse av traseen. Her har det blitt en del endringer.
Grovskisse av traseen. Her har det blitt en del endringer.

Planene videre oppover Romundstad blir litt etter interesse, men etter erfaring kan et komme flere interessenter etter hvert.

Selv om flere kobler seg på kommunal-vassverket, vil prisen holdes stabil. Og for nye abonnenter vil det være en standard pris, slik som andre abonnenter. Dette prosjektet kom i ei gunstig tid med tanke på at andre investeringer som er gjort tidligere er nedbetalt, sier Nils Ole Evjen.

Enhetslederen skryter av grunneierne som har hivd seg rundt og ryddet traseen for skog, slik at gravemaskina kommer seg fram.

Grunneierne er i full gang med å rydde trasé for graving.
Grunneierne er i full gang med å rydde trasé for graving.
Powered by Labrador CMS