Midtsesongsevaluering for surnavassdraget:

Ingen forandringer av fiskereglene

Midtsesongsevalueringen for surnavassdraget er nå gjennomført. Evalueringen er gjort av administrasjonen i forvaltningslaget Surna Elveeierlag, som baserer sine data på fangsttallene fra 1. juni til og med 13. juli, samt andre faktorer som vannføring, innsig av fisk og fisketrykk.

Administrasjonen kan ut i fra disse tallene vurdere at årets sesong så langt kan beskrives som en “normal sesong”, og at laksebestanden i elva er inne i en positiv trend.

- Analysen viser at årets sesong så langt er litt svakere enn gjennomsnittet for de siste fem årene. Variasjonen er likevel så marginal, at administrasjonen ikke ser noe behov for forandringer i forhold til regelverk for resten av sesongen.

Kvotene vil da være som før, med hunnlaksfredning og
markefiskeforbud fra 1. august.

- Vi håper at regnet som er meldt vil være med å gi fine fiskeforhold i tiden fremover.

Powered by Labrador CMS