Surnadal dansekompani (2017). Foran Gunn Mari Våbenø, dansepedagog Stine Valde og Mira Husby Bævre. Andre rekke: Frida Bergheim, Ranje Hoem og Ine Fiske. Tredje rekke: Elise Hamnes Høvik, Kristin Bøklep og Hedda Krangnes Edvardsen.
Surnadal dansekompani (2017). Foran Gunn Mari Våbenø, dansepedagog Stine Valde og Mira Husby Bævre. Andre rekke: Frida Bergheim, Ranje Hoem og Ine Fiske. Tredje rekke: Elise Hamnes Høvik, Kristin Bøklep og Hedda Krangnes Edvardsen.

Fem surnadalinger nominert til Drømmestipendet

Frank Hannasvik, Pernille Torvik Kvande, Frida Bergheim, Gunn Mari Våbenø og Mira Husby Bævre er alle nominert til Drømmestipendet 2021.

De fem unge kulturutøverne fra Surnadal er blant 802 nominerte fra hele landet. I perioden april/mai får de svar på om de er blant de 50 utvalgte vinnerne.

Frank Hannasvik (25) spiller slagverk, og er nominert i kategorien musikk. Pernille Torvik Kvande (19) synger og spiller piano. Hun er nominert i sang. Frida Bergheim (19), Gunn Mari Våbenø (18) og Mira Husby Bævre (18) er alle tre nominert i kategorien dans.

nettsida drommestipendet.no kan du lese mer om de nominerte og om drømmene deres.

Fra drommestipendet.no:

802 unge kunst- og kulturutøvere har søkt Drømmestipendet 2021. Dette er det høyeste antallet søkere i Drømmestipendets historie, og vil trolig betyr at også antallet nominerte blir rekordhøyt – med meget god margin. Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping finner det svært gledelig at interessen for «nye» Drømmestipendet er så god.

Sist sommer ble Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd enige om å fortsette samarbeidet som gjør at Drømmestipendet i år skal utdeles for 18. gang. Samtidig ble det gjort noen justeringer:

Stipendbeløpet er doblet fra 15 000 til 30 000 kroner, antallet stipend er redusert fra 100 til 50 mens aldersgruppa som kan søke er endret fra 13–20 til 18–25 år. Men målet med stipendordninga er som før:

Drømmestipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. I tillegg ønsker stipendutdelerne å bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.

Årets søkere får nå sine søknader vurdert i kommunene de er oppvekst i, der en utnevnt kontaktperson har ansvar for å avgjøre om hvem av søkerne som skal få status som nominert. Søkere som eventuelt ikke gis et slikt «godkjentstempel» (normalt skal ikke det være mange, red.anm.), får beskjed om dette fra kommunen.

Slår trolig rekorden fra 2012 ettertrykkelig

Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping synes det er svært gledelig å registrere årets rekordstore søkertall. Selv om antallet nominasjoner kan bli noe lavere enn søkertallet, blir det garantert ny rekord.

Den gamle rekorden i antall nominerte til Drømmestipendet, ble satt i 2012. Da ble 497 ungdommer nominert til Drømmestipendet.

I år har altså 802 ungdommer oppvokst i 195 kommuner har levert søknader. Dette utgjør 55 prosent av landets kommuner. I fjor var tilsvarende tall 182 kommuner og 51 prosent.

For mange er det en stor ære å bli nominert til Drømmestipendet. Stipendutdelerne Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping erfarer at det betyr mye for dem som er så dyktige, talentfulle og/eller iherdige i sin kulturutfoldelse – og i tillegg har så spennende/fine/artige kulturelle drømmer, at de «godkjentstempel» som drømmestipendnominerte i sine respektive kommuner.

Juryarbeid i februar – utdelinger i april og mai

I løpet av februar skal årets drømmestipendjury vurdere alle de nominerte.

De nominerte ungdommenes søknader – med vedlagte «arbeidsprøver» og drømbeskrivelser – vurderes både av fagjuryer innen hver kategori samt av en egen drømjury, og til slutt blir resultatet som følger:

50 nominerte får tildelt hvert sitt drømmestipend, inklusive 30 000 kroner, fra Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Til sammen utdeles 1,5 millioner kroner gjennom Drømmestipendet 2021.

Stipendene overrekkes til dyktige og heldige ungdommer i perioden 19. april–30. mai 2021 – på ulike måter. Fra nå av skal de 50 utdelingene også helst innebære at stipendmottakerne gir noe tilbake til andre kunst- og kulturutøvende ungdommer i kommunen som har nominerte dem. Det kan være kurs, mesterklasser, opptredener o.l.

Torsdag 3. juni blir en fullstendig liste over stipendmottakerne offentliggjort på drommestipendet.no.

Om Drømmestipendet

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd. Stipendordningen ble etablert i 2004, og siden den gang har en lang rekke unge kunst- og kulturutøvere mottatt stipendet. Blant disse finner vi utøvere som Astrid S, Didrik Solli Tangen, Ella Marie Hætta Isaksen, Heidi Ruud Ellingsen og Ingebjørg Bratland.

Fra 2021 kan unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år søke Drømmestipendet.

Stipendet deles ut i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse.

Powered by Labrador CMS