Koronavaksinering, oppfriskningsdose

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:
• Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere (oppstart 1.juli)
• Personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 (planlagt oppstart 1.september)

Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til øvrige deler av befolkningen, altså for de under 65 uten underliggende risikotilstander, på et senere tidspunkt når det foreligger mer informasjon om videre smitteutvikling. Dersom situasjonen tilsier det kan det også bli aktuelt å tilby nye doser i løpet av vinteren til de som mottar en oppfriskingsdose nå i sommer.

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Vi har satt av to datoer til de > 75 år nå i juli. Det er 8/7 og 22/7. Det er begrenset med plasser. Nye datoer vil komme i løpet av august og fortløpende.
Dersom du er >75 år og ønsker ny oppfriskningsdose, ring legekontoret for bestilling av time.
For de mellom 65 og 74 år; vent på ny beskjed.

Powered by Labrador CMS