Ordfører Vibeke Langli, kommuneoverlege Mari Wold, og rådmann Birgit Reisch på skjermen fra hjemmekontor i Trondheim.
Ordfører Vibeke Langli, kommuneoverlege Mari Wold, og rådmann Birgit Reisch på skjermen fra hjemmekontor i Trondheim.

– Vi må holde oss mest mulig hjemme

Regjeringen har kommet med nye innskjerpinger på koronareglene. I den forbindelse ønsker ledelsen i Rindal kommune å presisere hvordan man skal forholde seg til dette i lokalsamfunnet.

Publisert

– Vi har ingen påvist smitte i Rindal, og vi jobber for at det heller ikke skal bli det. Da må vi være med på det som blir bestemt nasjonalt, og forholde oss til det, sier ordfører Vibeke Langli.

– Det handler enkelt og greit om å holde seg mest mulig hjemme. Vi må skjerpe oss litt ekstra i en periode nå, alle sammen.

Ordføreren synes det er leit at man må sette nye begrensninger, men det er det som må til. Det verste scenarioet er å får smitte i kommunen, men man må også tenke på problemer som kan oppstå hvis flere må gå i karantene fordi de har vært i nærkontakt med noen som er smittet.

Større smittetrykk enn i mars

Kommuneoverlege Mari Wold presiserer at smittetrykket er større nå enn det var i mars.

– Vi er heldige som ikke har noe smitte her enda, og vi håper at det vil fortsette. Noen lurer sikkert å hvorfor vi ikke stenger helt ned, men det er heller ikke hensiktsmessig. Man må jo holde hjula i gang så godt det lar seg gjøre. Så lenge folk begrenser sitt kontaktnett og holder seg stort sett i ro, bare er hjemme og drar på jobb, så vil ikke smitten komme, sier hun.

– Prøv å ha færrest mulig nærkontakter utenom din husstand. Hold deg til de samme, og ikke mer enn maks fem personer.

Ikke lokale forskrifter – men sterkere anbefalinger

Kommuneledelsen har ingen planer om å innføre lokale forskrifter i Rindal, men kommer med sterke anbefalinger.

– Vi har veldig gode muligheter til å holde det smittefritt, hvis vi fortsatt er like flinke som vi har vært, sier Wold.

Hun påpeker at det er press på enkelte yrkesgrupper i kommunen. Det er særlig sårbart innenfor pleie og omsorg. Der har man allerede en del fravær, på grunn av at folk skal holde seg hjemme når de blir forkjølt. Dersom det oppstår smitte i kommunen, slik at noen trenger ekstra bistand, så er det sårbart når en del av pleiepersonalet ikke kan dra på jobb.

Fraråder unødvendige innenlandsreiser

Unødvendige innenlandsreiser frarådes. Det gjelder for eksempel også turer til Trondheim.

Kommuneoverlegen minner om at man risikerer å havne i karantene hvis man har vært på en restaurant eller et annet sted hvor det blir påvist smitte. Det blir ganske sårbart dersom flere havner i karantene samtidig. Ikke alle kan ha hjemmekontor i karantenetida si.

Hvis man må reise, for eksempel til Trondheim, så bør man vurdere å bruke munnbind, i alle fall på offentlig transport.


Viktig å teste seg

Hvis man kjenner på symptomer som kan skyldes korona så skal man teste seg. Det gjør man på en enkel måte. Selve testingen tar 20 sekunder.

I Rindal gjennomføres det testing tre dager i uka, mandag, onsdag og fredag. For å bestille tid for testing ringer man legekontoret.

Kommunen har ikke lenger en egen koronatelefon, men det er fortsatt en koronae-post, som blir besvart i kontortida på hverdager. E-postadressen er [email protected]

For generelle koronaspørsmål anbefales det å bruke nasjonale informasjonstjenester. Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring FHIs informasjonstelefon for publikum: 815 55 015. Telefonen er åpenhverdager kl. 08-15.30.

Kommuneledelsen i Rindal anbefaler at man i størst mulig grad prøver å finne svar på koronaspørsmål selv, ved å bruker nasjonale tjenester, kommunens hjemmeside og e-post. Dette er for å unngå at legekontoret blir nedringt. Det er mange som henvender seg til legekontoret, så det er viktig at det ikke blir for mye kø på telefonen der.

Det har vært gjennomført mange koronatester i Rindal. Antallet utførte tester utgjør nå ca 25% av befolkningen.

Planlegger TISK-øvelse

I neste uke skal Rindal kommune gjennomføre en TISK-øvelse. TISK står for testing, isolering, smitteoppsporing og karantenering.

– Med bedre kontroll over pandemien og et lavere antall smittede, kan vi dreie fokus fra tiltak som rammer alle, til en målrettet innsats for å finne og isolere de smittede, spore opp deres smittekontakter og sette disse i karantene, sier Mari Wold.

TISK kan erstatte mange av de inngripende tiltakene hvis det gjennomføres kontinuerlig og i et betydelig omfang. De fleste kommuner trenger å øve for å få god kvalitet på gjennomføring av tiltakene i TISK-strategien.

– Gode øvelser er et viktig virkemiddel for å håndtere utfordringer og kriser. Gjennom øvelser kan vi teste og videreutvikle systemer, funksjoner og kompetanse, eller påvise effekt av gjennomførte tiltak og endringer.

Powered by Labrador CMS