Kommuneoverlegen melder:

Tre korona­smittede i Rindal

En statusoppdatering på antall smittende uke 45:

I uke 45 var det totalt 3 smittede i Rindal. Alle er smittet i annen kommune. Alle disse tre er uavhengige tilfeller. For to av tilfellene er det ingen mistanke om videre smitte.

Vi jobber med testing av nærkontakter fra det tredje tilfellet, og det kan ikke utelukkes at det vil komme flere tilfeller. Dette vil vi evt. komme tilbake til på et senere tidspunkt.

Jeg vil samtidig nok en gang oppfordre alle til å begrense sine nærkontakter, og vurdere nødvendigheten av å delta på større sosiale sammenkomster, særlig dersom det samles folk fra ulike kommuner.

Powered by Labrador CMS