Sykehjemslege Halina Irlina og sykepleier Maren Rønning.
Sykehjemslege Halina Irlina og sykepleier Maren Rønning.

Ny runde med vaksinering i Rindal

Denne uka har Rindal kommune igjen fått koronavaksine til 12 personer. Torsdag ble de to første av kommunens helsepersonell vaksinert, sammen med 10 beboere ved Rindal helsetun.

Publisert Sist oppdatert

Sykepleier ved laboratoriet på Rindal legekontor Marit A. Dønnem og fastlege og sykehjemslege Halina Irlina var de første av kommunens helsepersonell som fikk vaksinen.

Marit A. Dønnem blir vaksinert.
Marit A. Dønnem blir vaksinert.

I tillegg fikk 10 beboere ved Rindal helsetun vaksine i denne runden. Fra neste uke starter vaksinering i omsorgsboliger.

I uke 3 får Rindal ett hetteglass (5-6 doser). I uke 4 kommer 5 hetteglass. Det blir 30 doser, hvis man klarer å få ut 6 doser pr hetteglass. Av disse 30 dosene skal 12 personer få dose nr 2. Dette betyr at det blir 18 personer som får sin første dose i uke 4. Dette blir beboere i omsorgsbolig, samt utvalgte helsepersonell.

Kommuneoverlege Mari Wold vet enda ikke hvor mange vaksiner kommunen får videre. Men det virker som at volumet øker i februar, og dermed kan man i februar og mars begynne å vaksinere eldre hjemmeboende >85. Neste gruppe er eldre > 75, videre er det personer over 65 år – OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

· organtransplantasjon
· immunsvikt
· hematologisk kreftsykdom siste fem år
· annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
· nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
· kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Ytterligere informasjon vil komme på kommunens hjemmeside, Facebook, og på Trollheimsporten. I tillegg er vi nå i gang med å kontakte de eldste på telefon med tanke på at de snart får tilbud om vaksinering.

Rindal kommune har egne sider om korona på sin hjemmeside. Under dette er det nå opprettet en egen side om status på vaksinering.