Oppdatering 24. mars:

Lokale tilpasninger til nasjonale forskrifter

Med bakgrunn i endringer i nasjonale forskrifter og anbefalinger, gjøres det følgende lokale tilpasninger:

 • Kommunehusets inngangsdører stenges
 • Hjemmekontor for alle ansatte ved kommunehuset, der det er praktisk mulig.
 • Saksbehandlere kan gjøre egne møteavtaler med kunder som ber om dette

Endringene gjelder fra og med 25.03, til og med 11.04.

Vi henviser videre til nasjonale tiltak innført 23.03.21:

De nye nasjonale anbefalingene

 • Én-meteren blir til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, bør du fra nå av holde minst to meters avstand til.
 • Ha få kontakter og de samme over tid. Vi anbefaler maks ti sosiale kontakter per uke.
 • Maks to gjester på besøk.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
 • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.
 • Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:
  • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
  • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
  • Reiser til hytte sammen med egen husstand.
 • Lokaler ved universiteter, høyskoler og fagskoler holdes stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent.
  • unntak dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

De nye reglene

 • Forbudt å skjenke av alkohol over hele landet.
 • Forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne.
  • Unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre kan kun holde åpent for kommunens egne innbyggere.
  • Unntak for rehabilitering, individuell trening og behandling.
 • Svømmehaller skal holdes stengt.
  • Unntak for barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud skal holdes stengt.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette gjelder fra midnatt, natt til mandag 29. mars.
 • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:
  • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.
  • Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

   Informasjonen er hentet fra Rindal kommune sin hjemmeside.