Klart for ny søknadsrunde om koronamidler i Rindal

Onsdag vedtok formannskapet i Rindal kriterier for ny tildeling av koronamidler. Bedrifter kan søke kompensasjon for tapte inntekter, og det gjelder også de som falt mellom to stoler i fjor. Et enkelt søknadsskjema skal være klart på nett allerede i slutten av uka.

Publisert

Rindal kommune har fått tildelt 500.000 kroner til fordeling, og det er håp om at det kommer mer penger i løpet av våren.

Kriteriene for tildeling av midler ble vedtatt av formannskapet onsdag, og selve tildelingen skal vedtas i formannskapsmøtet 2. juni.

Søknadsskjema er snart klart

Link til søknadsskjema for koronamidlene blir lagt ut på kommunens hjemmeside så fort som mulig, senest i slutten av uka. Skjemaet er veldig enkelt, og det er lav terskel for å søke om midler. Det kommer melding på Trollheimsporten så snart det er klart for å sende inn søknad.

Søknadsfristen er satt til 14. mai, og det legges opp til rask utbetaling etter at fordelingen er vedtatt i begynnelsen av juni.

Flere muligheter for å få støtte

I forrige runde med tildeling av koronamidler var det 16 rindalsbedrifter som søkte om støtte.

Enkelte bedrifter fikk ikke mulighet til å søke i forrige runde. Dette var blant annet bedrifter i oppstartsfasen, og også de som måtte utsette planlagt oppstart på grunn av koronarestriksjonene. Disse kan søke nå.

Denne gangen er det også mulig å søke om tilskudd for å ha ansatt arbeidsledig ungdom under 30 år. Bakgrunnen for dette er at det er høye ledighetstall blant ungdom generelt, selv om man ikke vet akkurat hvor mange det gjelder i Rindal. Generelt har ledighetstallene i Rindal gått ned i månedene etter jul, opplyser næringsrådgiver Grete Elshaug til formannskapet.

Hun oppfordrer aktuelle bedrifter til å begynne å forberede sine søknader allerede nå. Det er viktig for kommunen å få inn søknader så fort som mulig, for å få behandlet alle i god tid før møtet i juni.

– Dersom det skulle være noen spørsmål til søknadsprosessen så er det bare å ta kontakt, sier Elshaug.

Disse kriteriene ble vedtatt:

1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har kommet med to nye kommunale kompensasjonsordninger til lokale virksomheter. «Økonomiske tiltak i møte med pandemien». Formålet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Tilskuddene til Rindal kommune er samlet på kr 500.000, og det kommer trolig noe mer senere i vår.

2. Kommunen lyser ut ordningen via www.regionalforvaltning.no

3. Følgende virksomheter vil bli prioritert:
- reiselivs- arrangements- og serveringsnæringene
- virksomheter som har måttet stenge ned pga. smitteverntiltak
- virksomheter som av ulike grunner faller utenfor kompensasjonsordningene
- virksomheter som er svært hardt rammet pga. covid 19

4. Bedrifter som etter 1. januar 2021 tar inn arbeidsledig ungdom (opptil 30 år), kan få tildelt inntil kr 20.000. Denne ordningen gjelder for inntil 5 ungdommer totalt.

5. Det settes ei beløpsgrense for støtte nedad til kr 15.000 oppad til maks kr 120.000.

6. Søknadsfristen settes til 14. mai 2021. Ved eventuell ny tildeling i vår, får kommunedirektøren fullmakt til å sette nye søknadsfrister.

7. Perioden for kompensasjon settes i første omgang fra 1. september 2020 og fram til 1. mai 2021. Virksomheter som falt mellom «to stoler» og ikke fikk kompensasjon i fjor, kan søke nå.

8. Bruken av midlene må være i samsvar med det internasjonale regelverket som Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet, herunder regler under EØS-avtalen om såkalt bagatellmessig støtte. Alle må oppgi tidligere mottatt bagatellmessig støtte i sin søknad.