Rindal kommune melder:

Anbefalinger om bruk av munnbind og registrering av kunder i Rindal

Formannskapet i Rindal kommune vedtok 20.1.2021 oppdaterte anbefalinger om bruk av munnbind og registrering av kunder.

Sjøl om det så langt ikke er påvist koronasmitte i Rindal, er det viktig å gjennomføre tiltak for å unngå smitte. Mange nabokommuner har liknende tiltak i form av formelle påbud, men i Rindal er de gitt som anbefalinger fra kommunen.

Dette er anbefalingene:

  • Folk bør bruke munnbind ved drosjetransport, på serveringssteder (unntatt når man sitter ved bordet), i frisør- og skjønnhetssalonger og i lokaler for kultur- sports-, trenings- og fritidsaktiviteter (f.eks. kino og idrettshaller).
  • Det bør være minst to meters avstand mellom alle bord på serveringssteder, spisesteder og skjenkesteder.
  • Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, bør registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer.
  • Alle drosjer bør registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

Anbefalingene tar til å gjelde straks og gjelder til og med 31.1.2021.