Rindal kommune melder:

Anbefalinger om begrensa sosial kontakt og bruk av munnbind i Rindal

Formannskapet i Rindal kommune har i dag vedtatt et sett med anbefalinger om begrensa sosial kontakt og bruk av munnbind. Det er en alvorlig smittesituasjon i mange nabokommuner, og sjøl om det så langt ikke er påvist koronasmitte i Rindal, er det viktig å gjennomføre tiltak for å unngå smitte.

Tiltaka er i hovedsak de samme som i kommunene Orkland og Heim, men med den forskjellen at de i Rindal er gitt som anbefalinger fra kommunen og ikke som formelle påbud.

Anbefalingene om begrensa sosial kontakt er spesielt aktuelle nå i forbindelse med nyttårsfeiringa. Folk bør feire nyttår heime hos seg sjøl.

Dette er anbefalingene:

  • Sosiale kontakter ut over egen familie og kontakter i arbeidssituasjoner bør begrenses til ti per uke.
  • Folk bør bruke munnbind ved drosjetransport, på serveringssteder (unntatt når man sitter ved bordet), i frisør- og skjønnhetssalonger og i lokaler for kultur- sports-, trenings- og fritidsaktiviteter (f.eks. kino og idrettshaller).
  • Det bør være minst to meters avstand mellom alle bord på serveringssteder, spisesteder og skjenkesteder.
  • Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, bør registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer.
  • Alle drosjer bør registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

Anbefalingene tar til å gjelde straks og gjelder inntil videre.

Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt.