Rindal kommune melder:

Hender med engangshansker som setter sprøye i armen på en annen person.

Anbefalinger for koronavaksine våren 2023

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere.

  • Ny oppfriskningsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.
  • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.
  • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose, og mer enn 3 uker siden gjennomgått infeksjon.

Vaksineringen gjennomføres på helsestasjonen i Rindal 19. og 26. April mellom klokka 10.00-12.00.

Du ringer til Rindal legekontor og bestiller time.

Selv om vinterens covid-19-bølge nå ser ut til å være over, er den videre smitteutviklingen utover våren og sommeren usikker. Det er foreløpig ikke tegn til en tydelig sesongvariasjon for SARS-CoV-2-viruset slik som for influensa, og det er sannsynlig at det vil komme en ny bølge i løpet av de nærmeste månedene.

Overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 viser at de fleste i aldergruppen 75 år og eldre som har tatt 4.dose, ble vaksinert i fjor sommer og tidlig høst. Ettersom det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og effekten mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid, mener FHI det er grunn til å anbefale aldergruppen 75 år og eldre en ny dose nå. Dette vil gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden frem mot neste vintersesong.

Teksten er hentet fra Rindal kommunes hjemmeside.

Kommunevåpenet til Rindal kommune. Ei gul kommunestyreklubbe på grønn bunn.
Powered by Labrador CMS