Formannskapsmøte i Rindal

Bolme pensjonat var blant bedriftene som fikk innvilget koronamidler i denne runden.
Bolme pensjonat var blant bedriftene som fikk innvilget koronamidler i denne runden.

Fem rindals­bedrifter fikk tildelt koronamidler

Publisert Sist oppdatert

I desember mottok Rindal kommune tilskudd på kr 321.000 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), til ei kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter.

Grunnlaget for søknad om koronamidler denne gangen var koronarelaterte tap for fjerde kvartal 2021 og estimert koronarelatert tap for første kvartal 2022. Dersom det ikke var rom for å innfri alle søknader skulle det settes et tak pr. bedrift på kr. 100 000.

Det var fem søkere til midlene.

Formannskapet i Rindal var samlet til et ekstra møte fredag, for å få ordnet tildelingen til bedriftene så fort som mulig. Disse midlene kommer godt med for de aktuelle bedriftene, som alle har blitt hardt rammet av koronarestriksjoner.

Kommunedirektørens innstilling på fordeling av midlene var slik:

Bolme Pensjonat AS - kr 100.000
3 Venner DA - kr 75.000
iTrollheimen AS - kr 70.000
Saga Trollheimen Hotel AS - kr 40.000
Bakken Helse AS – avdeling trening - kr 36.000

Formannskapet gikk enstemmig inn for denne innstillingen, og innvilget tilskudd utbetales straks til bedriftene.

Powered by Labrador CMS