Informasjon fra kommuneoverlege Mari Wold i Rindal:

Kommuneoverlege Mari Wold
Kommuneoverlege Mari Wold

Oppdatering Koronasituasjonen

Nå er det betydelig økt smitte i Trøndelag, da særlig Trondheim og Orkland. I Orkland virker det til å være en relativ kontroll, men det er fortsatt mange i smittekarantene. Trondheim har hatt et høyt smittetrykk over flere dager, og situasjonen der er usikker.

Rindal har fortsatt ingen smittede, heller ingen i smittekarantene, og det har vært få i ventekarantene som følge av utbrudd i andre kommuner.

Flere kommuner i Trøndelag har såpass usikker situasjon, at de avventer gjenåpning med Trinn 2.

Orkland har innført en del anbefalinger som er strengere enn de nasjonale, og Trondheim har innført nye strenge anbefalinger og forskrifter.

Rindal kommune ser ikke at det er behov for like strenge anbefalinger her, så lenge innbyggerne er flinke til å følge de nasjonale anbefalinger og forskrifter. Derfor følger vi trinn 2 i gjenåpningen.

Men, på grunn av smitte i våre nabokommuner, har formannskapet fattet vedtak om følgende forsterkede anbefalinger:

  1. Ut fra en smittevernfaglig vurdering, med tanke på det økte smittetrykket rundt oss, anbefales det å utsette oppstart av kampaktivitet for barn og unge opp til 20 år på tvers av kommunegrenser. De kan tillates treningskamper utendørs mellom to lag i små nabokommuner så fremt begge kommuner har lite smitte. Dette gjelder til 6/6
  2. Skole- og barnehager anbefales å fortsette å følge trafikklysmodellen etter gult tiltaksnivå som nå. Dette er såpass innkjørt, og vil begrense smitte, dersom det kommer. Færre vil bli smittet, og færre vil havne i karantene/ventekarantene. Dette vil vi holde på ut skoleåret.

Fortsatt er det anbefalt at arrangementer som samler personer fra kommuner med pågående smitteutbrudd utsettes.

Nasjonale forskrifter og anbefalinger finner du her.

Oppdatering Koronavaksinering

I Rindal er det ca 1600 personer > 18 år. Vi ligger godt an i andelen vaksinerte i forhold til resten av landet, og i forhold til antall doser mottatt. Vi har hatt god utnyttelsesgrad og 0% svinn.

Per 280521 er det satt totalt 1120 doser i Rindal. 702 har fått 1.dose (35% av totalt antall innbyggere, 44% >18 år) og 418 er fullvaksinert (21% av totale og 26% >18 år).

På landsbasis har ca 30% av den totale befolkningen fått første dose, og 16% er fullvaksinert.

Foreløpig fremdriftsplan koronavaksinering per 28. mai 2021:

Etter skissering fra FHI, antar vi at vi fra uke 25 til uke 28 får ca 50 nye doser per uke, og fra uke 29 får vi ca 150-200 doser, noe som tilsier at vi blir ferdig med alle over 18 år i uke 31. Mer konkret vil dette si at gruppe 11 som er 25-39 år (ca 200 personer), vil få tilbud om vaksine i uke 29, 30 eller 31.

Det vil bli mulighet for å bytte vaksinetimen, dersom man får time om man er bortreist. Vi kan da ikke love når neste time vil bli, men trolig 1-2 uker senere. Varsel om time vil bli sendt på SMS så raskt vi vet hvor mange doser vi får, omtrent 1,5 uke i forveien.

Punkt 8-11 er usikre tall, men et omtrent estimat.

Dersom du er mellom 65-74 år, eller tilhører gruppen 55-64 år og 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander, og ikke har fått tilbud om time enda, ber vi om at du tar kontakt med Rindal legekontor på telefon 71664400. Vi oppfordrer også til å lage deg bruker på www.besøklegen.no. Der kan du elektronisk sende melding om timeendring.

1. Beboere i sykehjem: ferdig med 2.dose

2. Alder 85 år og eldre: ferdig 2.dose

3. Alder 75-84 år: ferdig med 2.dose

4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18år og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp: ferdig med første dose innen uke 23.

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander: ferdig med 1.dose uke 22/2

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander: ferdig med 1.dose uke 22/23

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander: ferdig med 1.dose uke 23/24

8. Alder 55-64 år: ferdig med 1.dose uke 24/25?

9. Alder 45-54 år: ferdig med 1.dose uke 26/27?

10. Alder 18-24 år og 40-44 år: ferdig med 1.dose 27/28/29?

11. Alder 25-39 år: ferdig med 1.dose uke 30/31?