Vårsøghelga 2024

Koret i kordøra
Nidaros Vokal med dirigent Ragnar Rasmussen

Klaver, kveding og korsang

Som vanleg hadde Vårsøghelga konsert i Stangvik kyrkje siste søndagen i Vårsøghelga. Aktørane var jazzpianisten Bugge Wesseltoft, songkoret Nidaros Vokal med dirigent Ragnar Rasmussen og Henning Sommerro.

På veg til Stangvik sette dagens skribent Wesseltofts juleplate "It's snowing on my piano" på musikkanlegget. Roleg, avslappande klavermusikk, men 28 -29 varmegrader ute. Kontrast!

I den mesta fullsette konsertkyrkja var temperaturen ørlite lågare under summinga før konserten, men når Anders Larsen fekk Bugge Wesseltoft på plass ved flygelet, senka roa seg. 

Bugge Wesseltoft
Bugge Wesseltoft introduserer seg og fortel kor fint han tykkjer det er i Stangvik!
Bugge Wesseltoft ved flygelet
Jazzpianisten Bugge Wesseltoft masserer klaviaturet på flygelet

Fingrane til jazzpianisten leika over klaviaturet og lokka fram melodiøs vellyd frå flygelet. I tillegg nytta han elektroniske  instrument, alt i intim samtale med kvarandre.

Her var det stor musikalitet som skapte gode kjensler hos oss som tilhørarar. 

I andre avdelinga hans fekk vi sjølsagt, eller skal vi seie heldigvis- høre "Mitt hjerte alltid vanker" frå plata "It's snowing on my piano" andaktsfullt framført med leikande innleving.

Så fekk vi høre noko han ikkje hadde prøva før, sa han. Da kom verkeleg elektronikken inn med lydbildet sitt. Etter kvart vart det eit riktig rampete lydbilde. Utruleg at han var åleine om lydskapinga! Det var eit samspel som mesta enda ut i verdsrommet!

Koret i kordøra
Nidaros Vokal med dirigent Ragnar Rasmussen

Koret Nidaros Vokal er eit forholdvis nytt kor frå musikkmiljøet i Trondheim, samansett av svært skolerte songarar med Ragnar Rasmussen som dirigent.

Første avdelinga deira var frå Edvard Griegs "Fire salmer" Opus 74. Her stilte Henning Sommerro opp som solist!
- Dette blir eit minne for livet, sa solisten.

Vi fekk høre salmane"Hvad est du dog skjøn" og "Jesus Kristus er oppfaren." Vi fekk høre solid korsong frå eit godt skolert kor med dirigent som fekk fram nydeleg dynamikk. Ein blir særleg imponert over dei klare solistane i dei mektigaste partia.

Sommerro som solist
Henning Sommerro som kvedar i lag med Nidaros Vokal

Kvedarsolisten Henning Sommerro kom på eit vis inn som ein kontrast til det skolerte koret. På siste salmen repeterte koret kvedarsolisten, som etter kvart bevega seg nedover midtgangen, vart mesta som ein av oss og song mot koret, som fylte på med sin englesong!

- Din Lov vi sjunge
med Hjerte, Mund og Tunge
Kyrie eleison

Siste verket som Nidaros Vokal framførte var ei urframføring av verket "Helnattsvake" av Henning Sommerro. Det er eit bestillingsverk for Olavsfest og Vårsøghelga.

Det er eit verk med fem satser der koret fekk vise heile spektret sitt og all sin styrke. Imponerande, klinke klåre og klokkereine sopransolistar!

Koret i kordøra
Nidaros Vokal med dirigent Ragnar Rasmussen og Henning Sommerro

Etter ståande applaus fekk vi ekstranummeret "Gjendines bådnlåt" i eit arrangement av Gunnar Erikson. Koret spreidde seg langs veggene i kyrkja og songen kom frå alle kantar i lag med klaverlydane til Bugge Wesseltoft, og mange slags lydar frå småt rommelydar til fuglekvitter fylte kyrkjerommet. 

Koret spreidd i kyrkja
Koret Nidaros Vokal spreidde seg langs kyrkjeveggene, så lydane og songen kon frå alle kantar
Koret langs kirkeveggen
Koret langs kirkeveggen

Ny ståande applaus, og ei velnøgd forsamling bevega set ut i sommarvarmen med smånynning og god varme inni seg.

Powered by Labrador CMS