Jubileumsår i Rindal sokn

Fem smilende mennesker oppstilt for fotografen.
F.v. Marte Nervik Nergård, Bård Magne Sande, Bjørn Vevang og Arnhild Foseide Fagerholt (t.h.) i jubileumskomiteen sammen med sokneprest Lene Gåsvatn (nr to fra høyre). Ingeborg Nordlund og Britt Grete Moen er også med i jubileumskomiteen.

Det starter med bispevisitas

I år er det 150 år siden Rindal kirke ble vigslet. Begivenheten skal feires på selve dagen i desember, men før den tid er det mye som skjer i soknet. Det starter med bispevisitas i månedsskiftet januar/februar.

Publisert Sist oppdatert

En bispevisitas er tilsynsbesøk som biskopen foretar til en menighet. Biskopen i Nidaros, Herborg Oline Finnset, kommer på besøk til Rindal i tidsrommet 29. januar – 4. februar.

En kontroll og en oppmuntring

Sokneprest Lene Gåsvatn forklarer at visitasen er en kontroll av at alt fungerer som det skal i soknet. Biskopen skal se over kirkebøkene, kontrollere gudstjenestefrekvensen osv. Biskopen skal også høre soknepresten preke. Ellers er det en mulighet for soknet til å vise fram hva de driver med, og visitasen er aller mest en oppmuntring, sier Lene Gåsvatn. Tema for visitasen er nemlig «Se og bli sett».

Kommunen er også med som vertskap for bispevisitasen. Biskopen i Nidaros har ikke vært i Rindal på visitas før, så nå får hun mulighet til å bli litt kjent med bygda. Sammen med soknerådet skal biskopen besøke kommunen, for å snakke om hva de fra kommunens side tenker om kirka i Rindal.

Biskopen skal se alle bygg som soknet driver, så åpningsgudstjenesten blir i Øvre Rindal kapell mandag 29. januar. På kvelden onsdag 31. januar blir det sangkveld i Rindal kirke, og søndag 4. februar blir det visitasgudstjeneste i kirka, etterfulgt av visitasmøte og kirkekaffe i Rindal menighetshus. I tillegg blir det gudstjeneste på Eldresenteret på formiddagen onsdag 31. januar. Alle disse arrangementene blir åpne for alle.

Uformell sangkveld

Det mest uformelle av arrangementene under bispevisitasen blir sangkvelden i kirka onsdag 31. januar. Programmet for sangkvelden er ikke helt spikra enda, men det er allerede klart at sangkoret Tormod blir med.

Soknet har tidligere arrangert flere slike uformelle sangkvelder, der man kan møtes og synge sammen med den stemmen man har. Det er mange som er glad i å synge, men ikke tør å bli med i et kor, og da er dette en fin arena.

Kantor Bjørn Vevang forklarer at sangkveldene fungerer som en «ønskekonsert». Da møtes folk helt uformelt, og de som er med får velge hvilke sanger de vil synge. Kirka har ei sangbok med alt fra Petter Dass til DumDum Boys, som kan brukes. Han har merket seg at det er mange som har lyst til å møtes og synge. Det er veldig trivelige kvelder, så det har vi lyst til å vise fram under visitasen, sier han.

Denne sangkvelden blir i et litt annet format enn vanlig, i og med at det blir med i alle fall ett kor, og det blir kanskje noe mer på programmet også.

Vil vise fram bygda

Kirkeverge Marte Nervik Nergård forteller at onsdagen under visitasen er «samfunnsdagen», der de skal få vise fram bygda. Biskopen skal besøke Rindal skole og Rindal helsetun, og hun skal også på bedriftsbesøk. Soknerådet har valg å besøke A.Kvam AS og Rindalslist AS. Dette er to lokale bedrifter som de opplever gjør litt ekstra mht. temaet «Se og bli sett». De har merket seg at disse bedriftene prøver å hjelpe ungdom med ulike forutsetninger i gang i arbeidslivet, og kanskje strekker seg litt ekstra for det.

Møte med kommunen

På torsdagen i visitasen skal soknet sammen med biskopen ha møte med kommunen. Til dette møtet har både kirkevergen og soknepresten skrevet rapporter om hva som har foregått i Rindal sokn siden den forrige visitasen, og en teknisk rapport om status på kirkebyggene og gravplassene. Disse rapportene vil bli tatt opp i møtet, og kommunens representanter får legge fram sitt syn på hva slags kirke kommunen vil ha, hva kirka kan bidra med for kommunen og hva kirka og kommunen kan jobbe sammen om framover.

Visitasgudstjeneste og kirkekaffe

Bispevisitasen avsluttes med visitasgudstjeneste ved både biskop, prost og sokneprest søndag 4. februar. Der blir det også litt ekstra på musikksida, lover Arnhild Foseide Fagerholt, som er leder i soknerådet.

Etter gudstjenesten blir det samling på menighetshuset med kirkekaffe og mange gode kaker, og biskopen vil holde foredrag. Dette er selvsagt åpent for alle, og soknerådslederen håper at mange har lyst til å delta.

Ser fram til et begivenhetsrikt år

Marte Nervik Nergård er forholdsvis fersk i jobben som kirkeverge. Hun startet i jobben september i fjor, og nå synes hun at hun har kommet ganske godt inn i det. Hun forteller at bispevisitasen blir en kickstart på jubileumsåret i soknet, så det blir mye å jobbe med fremover.

Soknet har starta arbeidet med ei jubileumsbok om Rindal kirke. Komiteen er godt i gang med å samle stoff, og nå venter de på svar på søknader om støtte til utgivelsen. Kirkevergen kan også fortelle at kirka inneholder et lite museum i et rom på galleriet. Dette har kanskje vært en godt bevart hemmelighet gjennom mange år. Rommet har stått urørt etter brannen i kirka, og noen små røykskader har det nok blitt, men målet er å få i stand kirkemuseet igjen til jubileumsmarkeringa i desember.

Soknet har også planer om en fotoutstilling med bilder av Rindal kirke. Her er ikke alle detaljer klare enda, men det kan bli aktuelt å låne bilder og malerier fra andre til utstillinga. Det er mange gode fotografer i Rindal, og mange som har fine bilder av kirka.

Regnbue over Rindal kirke
Rindal kirke med snø på kirkegården.
Rindal kirke

Mye musikk

I Kulturvøkku pleier soknet å arrangere konsert eller sangkveld i kirka. I år blir det en musikalkonsert søndag 7. juli med dyktige folk fra Trøndelag teater, Kathrine Strugstad og Ståle Kvarme Tørring. For tida er disse to aktuelle med «Så som i himmelen», forteller Bjørn Vevang.

Til høsten, mest sannsynlig i oktober, er det planer om en stormønstring med lokale krefter, en slags «Elvis-gospel»-konsert.

I tillegg er det planlagt enda en sangkveld til i Rindal kirke i løpet av året.

Åpner minnelund

Soknet er også i gang med arbeidet med en minnelund ved Rindal kirke. Det siste arbeidet skal gjøres når snøen forsvinner, og håpet er å arrangere åpning av minnelunden en gang i løpet av sommeren.

I en minnelund ligger et urnefelt, der man kan setter ned en urne på en anonym plass. I stedet for en egen gravstein blir det satt opp et navneskilt på en felles minnestein. Rundt minnelunden blir det satt opp en hekk, og det blir stelt med blomster, slik at det alltid er fint der. Det blir benker der, så man kan sette seg ned og ha en stille stund.

Kremering blir stadig mer vanlig, og løsningen med minnelund er mye brukt i byene, på grunn av at der er mangel på plass på kirkegårdene, forteller Marte Nervik Nergård. Urnefelt er svært plassbesparende på kirkegården, og mange ser det som en stor fordel at pårørende slipper å tenke på at gravstedet skal holdes i hevd. Det vil bli satt opp vaser for avskårne blomster, og plass til lys og annen pynt ved minnesteinen.

Stor jubileumsgudstjeneste

Rindal kirke ble vigslet første søndag i advent i 1874, altså for 150 år siden. Det skal markeres med en stor jubileumsgudstjeneste på selv jubileumsdagen. Første søndag i advent faller i år på 1. desember, og da kommer biskopen på besøk igjen.

ANNONSE:

BISPEVISITAS I RINDAL

Mandag 29. januar kl 10: Åpningsgudstjeneste i Øvre Rindal kapell.
Onsdag 31. januar kl 11: Gudstjeneste på Rindal eldresenter. 
Onsdag 31 januar kl 19.30: Sangkveld i Rindal kirke.
Søndag 4. februar kl 11: Visitasgudstjeneste i Rindal kirke, etterfulgt av visitasmøte og kirkekaffe i Rindal menighetshus (avsluttes senest kl 15).

Powered by Labrador CMS