ANNONSE:

Oversikt over påskens gudstenester i Rindal og Surnadal

Skjærtorsdag 14. april

Ranes kyrkje kl. 18:00

Gudsteneste. Takkoffer til misjonsprosjektet.


Øvre Rindal kapell kl. 19.30

Gudstjeneste. Kveldsmat.

Takkoffer til Kirkens Bymisjon.


Langfredag 15. april

Rindal eldresenter kl. 11.00

Gudstjeneste.

Øye kyrkje kl. 11.00

Gudsteneste.

Takkoffer til Stafanusalliansen.

Åsskard kyrkje kl. 19.30

Påskesongmesse. Kor, solister, instrument, tekstlesing.

Takkoffer kyrkjemusikalsk arbeid. Lenkje til påskesongmessa digitalt: https://youtu.be/MN2g0cFi-Ow

Kveldsmat.

Påskedag 17. april

Rindal kirke kl. 11.00

Høytidsgudstjeneste.

Takkoffer til menighetsarbeidet.

Stangvik kyrkje kl. 11.00

Høgtidsgudsteneste. Dåp.

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

Treng du kyrkjeskyss? Ring: 99 73 75 34

Øye kyrkje kl. 11.00

Høgtidsgudsteneste. Dåp. Lenkje til gudstenesta: https://youtu.be/f-omQvHKlys

Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

2. påskedag 18.april

Haugligardane, Todalen kl. 12.00

Friluftsgudsteneste.

Takkoffer til misjonsprosjeltet.

(Ved dårlig vær flyttes gudstenesta til kyrkja).

Powered by Labrador CMS