Åsskard gamle kyrkjegard:

Bilde av en lastebil som løfter opp stein

Tomme vasskranar på Åsskard

På Åsskard gamle kyrkjegard er det ikkje vatten i kranane.

I forbindelse utviding av kyrkjegarden, må vassrøyra leggjast om og vatnet kan ikkje slås på før dette er i orden.

Vi oppmodar difor om at de har med vatn når de besøkjer gravstaden og beklagar ulempa dette medfører.

Powered by Labrador CMS