Video fra John Storholt:

Veien til S-førerkortet

Publisert Sist oppdatert

For første gang har det vært arrangert trafikkopplæring på snøskuter i Rindal, og flere reiste langt for å benytte seg av tilbudet.

Kjørelærer Geir Atle Kvendset ved Halaas trafikkskole bor i Rindal, han forteller at han har fått flere henvendelser angående oppkjøring til skuterførerkort.

Geir Atle Kvendset er bosatt i Rindal og jobber for Halaas Trafikkskole.

Kvendset tok saken opp med ledelsen for kjøreskolen, og de ble enig om å starte med opplæring for snøskuterkjøring i Rindal. Men det skulle by på problemer å få gjennomføre hele kurset i Rindal. De fikk godkjent teori og kjøring på NMK Surnadal og Rindal sin motorbane, som også er godkjent som snøskutercrossbane. Dermed kunne del 1-2 og 3 gjennomføres i Rindal, men del 4, kjøring i utmark, må de til Haltdalen for å gjennomføre. Der har de et område som er regulert og godkjent til dette formålet.

Da de to første kurset ble lagt ut viste det seg at det ikke bare var lokale ungdommer og voksne som var interessert. Kjøreskolen fikk henvendelser fra flere plasser i Møre og Romsdal. Dette viser at det er stort behov for slike kurs, som man må ha for å kjøre lovlig med snøskutere.

Flere av ungdommene bekreftet at de fleste kameratene ikke har førerkort klasse S i sitt førerkort. Regelen om oppkjøring på snøskuter kom i 2006, og de som har tatt førerkort på bil etter 2006 må i tillegg kjøre opp i klasse S for snøskuter for å få dette påført i førerkortet. Alle som kjørte opp på klasse B for bil før 2006 fikk S påført i sitt bilførerkort, og dermed trenger de ikke å kjøre opp i klasse S.

Tilgangen til kjøreskoler som utfører opplæring på snøskuter spriker godt. Det er ca 700 kjøreskoler i Norge, og ca 80 av dem tilbyr oppkjøring på snøskuter.

Et kurs med førerkortopplæring for snøscooter koster ca 9000 kr. I tillegg kommer reising, overnatting, ta seg fri fra jobben, eventuell leie av kjøredress og snøskuter osv. Totalprisen blir høy, og når vinteren er kort er det nok mange som velger å droppe oppkjøring, hvis avstanden til kjøreopplæring er langt unna. Så tilbudet fra kjørelærer Geir Atle Kvendset ved Halaas Trafikkskole AS, om å ta teori og deler av den praktiske delen i Rindal, gjør det enklere for mange.

Når tilgangen til blir bedre vil flere ta dette kurset. Oppkjøringen er slik at når en har gjennomført trinn 1 til 4 drar en til Staten vegvesen og tar teoriprøven. Det er kjøreskolen som godkjenner den praktiske delen, og så må en klare teoriprøven hos Statens vegvesen før en får stemplet S i sitt førerkort.

F.v. Daniel Schevik, Lars Kristian Kvande, Helge Schevik og Jesper Grøtan.
Stian Svinsås, 19 år, fra Rindal og Bjørnar Kvande, 20 år, fra Surnadal.
Dag Ronny Rye 32 år fra Rindal.
Motorcrossbanen til NMK Rindal og Surnadal er også godkjent for snøscootercross.
Powered by Labrador CMS