Surnadal Senterparti på gardsbesøk

Jan Henrik Moen, Jenny Klinge og Silje Beate Holten håper på kostnadskompensasjon og god lønnsvekst for bøndene i årets jordbruksoppgjør.

Har tro på et godt jordbruks­oppgjør

Mandag var stortingsrepresentant Jenny Klinge og leder i Surnadal Senterparti Silje Beate Holten på besøk hos Jan Henrik Moen, som er storfe- og sauebonde i Øvre Surnadal. Alle tre håper og tror på et godt jordbruksoppgjør, med kompensasjon for den ekstraordinære kostnadsveksten i landbruksnæringa og god lønnsvekst for bøndene.

Publisert Sist oppdatert

Jenny Klinge forteller at faglaga skal levere inn sine krav i jordbruksoppgjøret onsdag 27. april. Staten kommer med tilbudet sitt neste uke, og resultatet må være klart før 17. mai.

– Årets jordbruksavtale skal omhandle både det vanlige jordbruksoppgjøret som gjelder for påfølgende år og den ekstraordinære kostnadsveksten vi ser nå, sier hun.

Landbruksminister Sandra Borch har signalisert at kompensasjon for slike kostnader skal komme til utbetaling allerede i år. Om norske bønder skal kunne fortsette å produsere mat mener Senterpartiet at staten må bidra med å dekke de økte utgiftene bøndene har hatt, spesielt med tanke på gjødsel, understreker Klinge.

Silje Beate Holten deler bekymringen for landbruket.

– Økte kostnader til gjødsel, drivstoff og strøm fører til at mange har meldt buskapen til slakt og legger ned drifta på gården. Noe som er stikk i strid med det politiske ønsket om å sikre norsk matberedskap, sier hun.

Må begynne å tette inntektsgapet nå

I Hurdalsplattformen står det at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet skal tettes på 4-6 år. Den prosessen må starte allerede nå, mener de to Senterparti-representantene.

Jan Henrik Moen kan fortelle om kolleger som får fjorårets lille lønnsvekst oppspist av kostnadsøkningen på kunstgjødsel. Flere begynner nå å telle på knappene også i Møre og Romsdal, og mange har allerede varslet opphør. Selv vet han ikke om han kan bruke alt av kunstgjødsel han har på lager i år, eller om han på grunn av faren for ytterligere prisoppgang må spare på det til neste år. Noe som kan bety tynt med for til dyra, dårligere slaktevekt og dårligere kjøttpris til bonden.

– Om jeg visste at jordbruksoppgjøret kom til å gå slik vi ønsker hadde jeg fyrt av maks gjødsel før sommeren, men nå vet jeg ikke om jeg tør, sier Moen.

Jenny Klinge synes at bøndene fortjener en reell lønnsvekst nå, selv om det kommer til å koste staten mye å kompensere for de enorme ekstraordinære kostnadene næringen har hatt. Med Hurdalsplattformen i bunnen mener hun at regjeringen har en historisk mulighet til å gi bøndene et godt jordbruksoppgjør.

– Vi i Senterpartiet har sammen med vår regjeringspartner Arbeiderpartiet ambisjoner om å sikre bøndene den inntektsveksten de fortjener. Viljen er stor til å gi bøndene et skikkelig oppgjør i år, og for å få til dette må staten også kompensere for de enorme kostnadsøkningene, sier hun, og fortsetter:

– Jobben med å tette inntektsgapet mellom bøndene og andre grupper i samfunnet må starte allerede i årets jordbruksoppgjør. Bøndene har ventet lenge nok nå.

Håper på en avtale som kan gi bonden framtidstro

Klinge er helt sikker på at regjeringsskiftet i høst vil gi bedre resultatet for bøndene i kommende jordbruksoppgjør enn om forrige regjering hadde fortsatt. Nå blir jobben å sikre en så god avtale som mulig for landbruket gjennom forhandlingene med faglagene Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget.

– Det er på tide at bøndene får lønn for den store innsatsen de gjør for at vi alle skal ha mat på bordet og for matberedskapen. Jeg håper årets jordbruksoppgjør munner ut i en avtale som både innebærer en forbedring av velferdsordningene i landbruket, gode og målretta tilskuddsordninger, og ikke minst en avtale som gjør at bonden får framtidstro, sier Jenny Klinge.

Powered by Labrador CMS