Fra venstre Magne Løfaldli, Iren Sæterbø, Roald Boge, Ole Kristian Simensen og Håkon Fredriksen
Fra venstre Magne Løfaldli, Iren Sæterbø, Roald Boge, Ole Kristian Simensen og Håkon Fredriksen

Virkemiddel­apparatet støtter lokal satsing

Gjennom prosjektet Fit For Future skal Innveno hjelpe lokale bedrifter med kartlegging av behov for, og gjennomføring av tiltak for rekruttering og kompetanseheving. Bedriften har fått tilsagn på 1, 5 millioner fra Innovasjon Norge til prosjektet.

Publisert Sist oppdatert

– Problemer med rekruttering og relevant kompetanse, ser vi stadig, ikke bare her i regionen, men også på landsbasis, sier Magne Løfaldli.

Tidligere har Innveno mottatt 250 000 fra fylkeskommunen til kartlegging av behov, nå har de fått tilsagn på 1,5 millioner til prosjektet Fit For Future der målet er å bistå lokale bedrifter med kompetansehevning og rekruttering. Opplegget er først og fremst retta mot industribedrifter i produksjonssektoren. Store entreprenører er ofte bekymret for om små og mellomstore lokale bedrifter kan skaffe den kompetansen som trengs for større prosjekter, det gjelder også digital kompetanse. Det stilles krav om kompetanse for eksempel dokumentasjon.

– Mange bedrifter har verken midler eller kompetanse til å sette i gang slike tiltak sjøl, da er det viktig å kunne arbeide sammen. Dette ser bedriftene mange fordeler med, og det er stor iver blant medlemsbedriftene våre for å ha et slikt nettverk, sier Løfaldli.

Innveno har godt samarbeid med både Surnadal Videregående skole og NTNU, det er viktig å gjøre regionen attraktiv.

– Mindre tilgang på gjestearbeidere så vel som tilgang på boliger og barnehageplasser er også faktorer som spiller inn når det gjelder rekruttering, sier Håkon Fredriksen.

Lokalt kompetansesenter under planlegging

Et lokalt treningssenter for kompetanseheving er under planlegging. Det er snakk om et fysisk digitalt treningssenter, der bedrifter og utdanningsinstitusjoner kan innhente kompetanse, både som en del av utdanning og som videreføring av kompetanse for å imøtekomme endringer som skjer. Det skal utarbeides gode spesialopplegg for den enkelte bedrift, der en tar hensyn til bedriftens behov for spisskompetanse.

Rundt 20 lokale bedrifter er medlemmer i Innveno i dag. Innovasjonsbedriften opplever at det er stor iver og positivitet blant medlemsbedriftene. Næringslivet ser verdien i samarbeid i arbeidet med å løfte seg. Indre Nordmøre er sannsynligvis den meste eksportretta regionen i Norge.

– Det er mye på gang framover. Regjeringen har satt i gang prosesser og innført konkrete framtidsrettede tiltak, sier Magne Løfaldli. Norge må ha noe å falle tilbake til når det er slutt på oljeinntektene. Bærekraft og sirkulærøkonomi er noen av prioriteringene.

Powered by Labrador CMS