Eivind Reke fra SINTEF holdt et innførende innlegg om lean-konseptet
Eivind Reke fra SINTEF holdt et innførende innlegg om lean-konseptet

– Det som ikke er i utvikling, er under avvikling

Publisert

Fredag den 11. mars inviterte Innveno til kurset Smart Produksjon del 3. Dette var det tredje av totalt fire kurs Innveno arrangerer for bedrifter i regionen, der bedrifter fra Kristiansund, Tingvoll, Surnadal, Rindal og Orkland alle var på deltakerlisten. Temaet for denne delen var «Lean, digitalisering og økt produktivitet» . Innveno holdt på juni i fjor del 1, «Krasjkurs i smart produksjon». Del 2, «Parametrisk modellering», ble avholdt på november i fjor. Trollheimsporten var dessverre ikke blant de oppmøtte den gangen.

Magne Løfaldli, for tiden i rollen som Industriutvikler i Innveno, ønsket velkommen til de mange oppmøtte bedriftene. Han understreket de store utfordringene som deltakerne må forholde seg til i tiden fremover: Klimakrisen, Covid-19 pandemien, EUs taksonomi og ikke minst krigen i Ukraina.
Noe av dette vil gå over, andre ting vil forsterkes.

Magne Løfaldli i Innveno både åpnet og avsluttet Smart Produksjon del 3.
Magne Løfaldli i Innveno både åpnet og avsluttet Smart Produksjon del 3.

Løfaldli nevnte også rekrutteringsproblemer som et svært relevant tema. Rekruttering av riktig kompetanse ble trukket frem som en utfordring overalt.
– Å gjøre ting smartere er en god løsning. Vi må få maskiner til å gjøre banale og belastende oppgaver, avsluttet Løfaldli sin innledning.

Dagens første innlegg ble holdt av Eivind Reke, seniorrådgiver i SINTEF Manufacturing AS. Reke presenterte historien bak begrepet Lean, som han for øvrig praktiserer skrevet med liten l. Reke kunne fortelle at begrepet lean stammer fra 1988, og at konseptet representerer et nytt syn på kvalitet.
– I arbeidet med lean leter vi hele tiden etter den perfekte måten å gjøre ting på. Det er to sider av lean: Flyt og kvalitet, og bevissthet rundt dette.

Reke snakket deretter om digitalisering i sammenheng med lean-konseptet.
– For å lykkes med digitalisering må vi utvikle mennesker og talenter. Digitalisering er ikke et eventyr, det er en prosess, slo han fast.

Nestemann ut var Gaute Knutstad, spesialrådgiver industri i SIVA (Selskapet for industrivekst). Han deltok via Teams og snakket på vegne av SIVA om prosjektet Produktivitetsspranget (PS). Knutstad speilet Magne Løfaldlis åpningsinnlegg da også han tok opp klimakrisen og konsekvensene denne har for biomangfoldet i naturen. Knutstad fokuserte blant annet på hvordan norske bedrifter kan bli grønnere og mer bærekraftige.
– Vi må bli mer produktive, smartere, ta i bruk ny teknologi og digitalisere for å bli grønnere, slo han fast. Blant annet skal karbonfotavtrykket i Norge ned med 55 % innen 2030.

Gaute Knutstad fra SIVA i det etterhvert kjente Teams-formatet.
Gaute Knutstad fra SIVA i det etterhvert kjente Teams-formatet.

Videre orienterte Knutstad, som nylig har startet i jobben i SIVA etter over 20 år i SINTEF, om Produktivitetssprangets programmer. Blant annet har PS et langsiktig produktivitetsprogram over 18 måneder der de overordnede målene for en bedrift er å bli miljøskapende, verdiskapende og arbeidsskapende.
– Andre mål innebærer økt produktivitet, økt omstilling, robust endringskultur, strategisk samsyn og endret arbeidspraksis.

Produktivitetsspranget, som har sin arv fra det svenske «produktionslyftet» fra 2007, tilbyr flere programmer for bedrifter rundt om i landet, blant annet et startprogram der fokus ligger på kartlegging av hensikt, målgruppe og organisering.
– Man må skape både forandringsvilje og forandringsevne, fortsatte Knutstad.

Tilbudene fra PS, som gir et innblikk i lean, er primært rettet mot mindre virksomheter med tilknytning til næringshager eller andre nettverk.
– Norge er helt avhengig av norsk industri. Det er vår drivkraft, avsluttet Knutstad sitt innlegg.

Etter de lengre og mer teoretiske innleggene fra Knutstad og Eivind Reke, var turen kommet til Helge Totland og Serkan Eren, Seniorrådgivere i SINTEF Manufacturing AS. Totland og Eren snakket om Produktivitetsspranget og startprogrammet i praksis.

Fra venstre: Serkan Eren, Eivind Reke og Helge Totland, alle som én seniorrådgivere i SINTEF Manufacturing AS
Fra venstre: Serkan Eren, Eivind Reke og Helge Totland, alle som én seniorrådgivere i SINTEF Manufacturing AS

Først ut var Helge Totland som presenterte en konkret case fra Tromsø, der industribedriften NOFI AS hadde deltatt på hele det 18 måneders lange programmet til Produktivitetsspranget. Deretter fulgte Serkan Eren opp med å presentere startprogrammet til PS. Startprogrammet består på sin side av seks workshoper fordelt på et langt kortere tidsvindu.

Sist ute var Roald Boge, Innvenos ferskeste prosjektleder. Tema for hans innlegg handlet om «Vilje og evne til endring og kontinuerlig forbedring». – Det som ikke er i utvikling, er under avvikling, slo Boge fast.

Boge snakket videre om hvilken rolle Innveno kan spille i sammenheng med lean-arbeidet. – Forskning viser at 70 % av alle endringsinitiativ feiler og at forventede gevinstrealiseringer for endringene uteblir. Derfor har vi i Innveno en ambisjon om å etablere et treningssenter i Surnadal, der våre samarbeidspartnere kan komme og trene på digitaliserte prosesser.

Roald Boge holdt kursets siste innlegg på vegne av Innveno.
Roald Boge holdt kursets siste innlegg på vegne av Innveno.

Til slutt takket Magne Løfaldli for gode og meningsfylte innlegg fra gjestene, samt de mange deltakende bedriftene for oppmøtet. Bedriftene som deltok på kursets del 3 var: Talgø MøreTre, Rindalshytter, Bergmo Snekkerverksted, Norsk Kvalitetsmat, Kvatro, SITO Mek, Sollid Mek, Kvanne Industrier, Lium Møbelverksted, Helseinnovasjonssenteret og Thams Innovasjon.

Fjerde og siste del av kurset i Smart Produksjon tar for seg temaet «Produksjonsteknologi og bærekraft», der dato foreløpig ikke er bekreftet.

Powered by Labrador CMS