Øystein Halle (t.v.) og Hans Mogstad (t.h.) fra Pipelife Norge i samtale med Innveno-sjef Magne Løfaldli.

– Smartere produksjon er et "must" for å henge med

Deltakerne lot seg inspirere på temasamling om smartere produksjon og bruk av industriroboter. – Vi må sørge for at vi får utnyttet alt det teknologien tilbyr oss, sier teknisk sjef i Pipelife Norge, Hans Mogstad.

Denne uka arrangerte utviklingsselskapene Innveno og Proneo de første av en rekke temasamlinger for næringslivet i regionen. Samlingene er et ledd på veien mot etablering av digitale kompetansesentre i Surnadal og Verdal, med WoodWorks! Cluster som sentral aktør.

Temaet, «Krasjkurs i smart produksjon», bød på en innføring i blant annet robotikk, sensorikk og mixed reality – spennet mellom den virkelige og den virtuelle verdenen.

Foredragsholder for anledningen, var Svein-Inge Baade Ringstad fra Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad.

Jøran Brauten fra KIAS (t.h.) var blant de heldige som fikk teste ut MIL og Svein-Inge Baade Ringstads (t.v.) budskap i praksis.

Under samlingen i Surnadal slo han fast viktigheten av at norske bedrifter i større grad automatiserer produksjonen sin.

– Bedriftene må rett og slett forbedre produksjonsprosessene sine for å øke konkurransekrafta, sier Ringstad.

Det å øke konkurransekrafta, da spesielt for skog- og trebasert næring, er også et av hovedmålene til WoodWorks! Cluster. Ved å øke- og koble sammen kompetanse, vil det regionale samarbeidsprosjektet øke digitaliseringen i hele verdikjedene.

Det stemmer godt overens med foredragsholder Ringstads budskap.

– Veldig mange sitter med felles problem og felles løsninger, men de snakker ikke sammen, sier han, og forteller at norske bedrifter for alvor må få opp farten på digitaliseringa.

– Det høres kanskje ikke så ille ut at vi er nummer 19 i verden når det gjelder digitalisering, men både Finland, Sverige og Danmark har vært topp 10 hvert eneste år de fem siste årene. Her har vi mye å gå på.

Ringstad roper derfor varsku både til små og store norske bedrifter:

– Det er ikke lenger de store fiskene som spiser de små, det er de raske som spiser de trege. Og så er det slik at noen tror behovet for å ta i bruk ny teknologi bare gjelder de store bedriftene, men det er faktisk kanskje vel så viktig for de små.

Stor interesse blant bedriftene

Bedrifter som PipeLife Norge, Talgø MøreTre, El-Watch og Kvatro er med i WoodWorks! Cluster, og var også til stede da Ringstad holdt foredrag om smartere produksjon. Også andre lokale bedrifter, som Bergmoen Snekkerverksted, Rindalshytter og KIAS var blant de rundt 30 deltakerne.

Administrerende direktør Ingar Fredriksen i El-Watch og styreleder Trond Skogseth i KIAS var blant deltakerne på samlingen.

Teknisk sjef i Pipelife Norge, Hans Mogstad, var svært positiv til det han fikk se og høre under det som var den første av i alt fire planlagte temasamlinger.

– Smartere produksjon er et must for å henge med. Vi i Pipelife Norge er i gang med noe av dette, men har fortsatt en lang vei å gå. Da er det veldig bra at vi får slike kurs og innspill som dette, som er med på å sette i gang tankeprosesser blant deltakerne, for å få styrket lokalt næringsliv.

Mogstad mener at det gode oppmøtet på samlingen viser at det er stor interesse for temaet, både for små, mellomstore og større bedrifter.

– Disse temaene, som automatisering og digitalisering, er viktig for å utvikle industrien i regionen, og for å møte trusselen det er at aktører kommer fra utlandet og etablerer virksomheter her.

Pipelife Norge meldte i en pressemelding torsdag 24. juni at de investerer flere titalls millioner i en storsatsing, som innebærer både store fabrikkutvidelser og digital satsing i fabrikkene.

Selskapet vil med dette løfte Pipelife i Norden til industri 4.0-standard, og fabrikken i Surnadal vil, ifølge pressemeldingen, ta kjempesteg i retning fullautomatisert produksjon.

Målet med investeringen er å øke konkurranseevnen, produktbredden og produksjonskapasiteten.

De samme målene er også konkrete effektmål ved WoodWorks! Clusters planer om å opprette digitale kompetansesentre i Surnadal og Verdal.

Hans Mogstad i Pipelife Norge forteller at han tror kompetanse innen fagområder som automatisering, digitalisering og robotisering blir viktigere og viktigere i årene framover.

– Det er en rivende utvikling, og det går fort. Derfor må vi ha fokus på dette, og sørge for at vi får utnyttet alt det teknologien tilbyr oss. På den måten får vi både sikrere produksjon, bedre kvalitet og økt effektivitet, og det er med på å gjøre oss mer konkurransedyktige, sier han.

Bekymret for økt import

Innveno-sjef Magne Løfaldli deler Mogstad syn på automatisering, digitalisering og robotisering som en viktig faktor for å gjøre norske bedrifter mer konkurransedyktige.

– For treindustrien handler det i stor grad om økt import, at utenlandske produsenter er mye mer kostnadseffektive på grunn av større grad av robotisering. Det gjør at det blir mer lønnsomt å kjøpe utenlandske produkter, og dermed utkonkurrerer de lokale bedrifter, sier han, og legger til:

– Det er en stor bekymring, for vi ser at med noen få, positive unntak, er det flere og flere norske bedrifter, som må operere med lavere marginer.

Magne Løfaldli, daglig leder i Innveno.

Løfaldlis bekymring om økende import som en trussel mot handelsbalansen både i treindustrien og andre næringer, bekreftes i en rapport Menon Economics har utarbeidet for LO og NHO. Den slår fast at norsk eksportvekst har vært bortimot null siden finanskrisen, samtidig som Norges naboland har opplevd en betydelig vekst.

Under overskriften «Skrekkrapport: Sist i verden», viser Børsen til rapporten og det som beskrives som et dramatisk fall i norsk eksport de siste åra.

Norges eksportgap – altså forskjellen i verdien på det vi selger og kjøper i handel med andre land – aldri har vært større enn nå, ifølge Børsen, som også trekker fram at Norge har hatt en svakere utvikling de siste årene, enn alle land det er naturlig å sammenligne seg med.

Mener det ligger store muligheter i robotisering

Svein-Inge Ringstad og Magne Løfaldli deler Mogstads oppfatning, og de to er skjønt enige om at graden av robotisering må økes i norske fabrikker.

– I 2023 vil Norge trolig ligge på 65 roboter per 10 000 arbeidstakere. Snittet i Europa vil ligge på rundt 350. Resten av verden driver med robotikk, derfor må vi også gjøre det. Men i Norge er det omtrent ikke noen som snakker om dette, sier Ringstad.

Svein-Inge Baade Ringstad fra Mechatronics Innovations Lab (MIL) i Grimstad oppildnet de rundt 30 deltakerne, som fikk høre mer om blant annet robotikk, sensorikk og mixed reality.

Han mener de store mulighetene ligger i å investere i roboter, som kan ta seg av det han omtaler som de «skitne, kjedelige, farlige og delikate» oppgavene.

– Alle bedrifter har skitne og småfarlige oppgaver, og noen kjedelige oppgaver folk krangler for å unngå. Mange tror at robotisering handler om å erstatte folk, men det gjør det ikke. Det handler om å effektivisere, sier Ringstad, og får støtte av Løfaldli:

– Jeg er helt overbevist om at utviklinga er slik at vi må levere flere varer og flere gode tjenester med færre hender. For det å rekruttere folk til alt - og da spesielt til de kjedelige, tunge og lite HMS-vennlige oppgavene - viser seg allerede nå å være en utfordring.

Powered by Labrador CMS