Pressemelding:

Investeringer i digitalisering og automatisering på Pipelifes fabrikker sikrer merverdi for kundene. Administrerende direktør, Sigmund Aandstad, i Pipelife Norge viser freserobot ved fabrikken i Surnadal.

Historisk investering: Pipelife investerer flere titalls millioner i Norge

Pipelife gjør en storsatsing i Norge og investerer flere titalls millioner ved fabrikkene i Surnadal, Ringebu og Stathelle. Pipelife har gjennom mange år vært den største leverandøren av plastrørsystemer i Norden med en sterk lokal tilhørighet. Wienerberger AG som eier Pipelife-konsernet satser på kundefokusert vekst.

Satsingen gjøres både i Norge, Sverige og Finland, og innebærer både store fabrikkutvidelser og digital satsing i fabrikkene og løfter Pipelife i Norden til industri 4.0-standard. Målet er å øke konkurranseevnen, produktbredden og produksjonskapasiteten slik at vi kan levere et enda større spekter av kortreiste bærekraftige rørsystemer.

Går for fullautomatisert produksjon Det satses tungt ved alle Pipelifes fabrikker i Norge både gjennom digital satsing, arealutvidelse og effektivisering av produksjonslinjer. Fabrikken i Surnadal tar kjempesteg i retning fullautomatisert produksjon, hvor pakking, bunting og kvalitetskontroll ved ti produksjonslinjer blir automatisert. «- Vi tar også i bruk ny teknologi for å innhente og overvåke data om prosessene våre. Dataen brukes deretter til feilretting, justering og automatisk styring som vil gjøre produksjonen mer effektiv i tråd med industri 4.0. Dette skjer ved alle de tre fabrikkene våre.

– For Pipelife Norge er dette den største enkeltinvesteringen vi noensinne har gjort i produksjonsutvikling. Surnadalsfabrikken er allerede blant de mest effektive fabrikkene i konsernet, og vil med dette bli et flaggskip hva gjelder effektiv rørproduksjon, forteller Sigmund Aandstad, administrerende direktør i Pipelife Norge.

Pipelife har også fått sin første AGV (selvstyrende mobil robot) i drift. For å utnytte installert automasjon så brukes AGV for å transportere kasser med deler inn til den automatiserte pakkeprosessen.

Fabrikken i Stathelle har i tillegg utvidet med nytt sveiseverksted på 1000 kvadratmeter for å få større kapasitet til å møte behovet for spesialdeler og kundetilpassede løsninger for PE trykkrør til både eksport og til det norske markedet.

Lokal tilstedeværelse gir stor verdiskapning For Pipelife er det viktig å være en lokal aktør på det norske markedet. Norsk industri skaper store ringvirkninger i lokalsamfunnet, og vår lokale tilstedeværelse er viktig både for leveringspresisjon, deling av kunnskap og verdiskapning. Lokal tilstedeværelse gjør det enklere å tilby skreddersøm samt å dele fagkunnskap om rørsystemer med kunder, samarbeidspartnere og fagmiljø.

Smart og klimavennlig infrastruktur Klimaendringer gjør at behovet for rørsystemer i større dimensjoner øker, samtidig som digital teknologi med mulighet for overvåkning og varsling blir oftere tatt i bruk. Stadig flere byer og kommuner investerer i klimatilpasningstiltak. Dette er et prioritert satsningsområde for hele konsernet, noe oppkjøpet av den digitale løsningsleverandøren Inter Act B.V. vitner om. Pipelife Norge har det siste året gjennomført en rekke kundepiloter i Norge og deltar også i flere utviklingsprosjekt med sikte på å tilby løsninger som er skreddersydd etter behovene til fremtidsrettede byer og kommuner.

Miljø og bærekraft, en integrert del av strategien Pipelife har lenge vært opptatt av å tilby miljøvennlige kortreise produkter og løsninger. Siden 2017 har selskapet kunnet levere EPD’er (Environmental product declaration), som viser miljøfotavtrykket til produktene. Gjennom mange år har nye tiltak blitt satt i verk for å minske miljøbelastningen. Dette gjelder tiltak i produksjonen, løsninger for mer effektiv transport, tiltak mot plastspon på avveie og energieffektivisering, samt mange flere. Nylig lanserte også Pipelife fossilfrie rørsystemer som benytter fornybar råvare fra skogindustrien, uten at det går utover kvalitet og levetid på produktene.

– Dette er en stor milepæl i vår satsing på innovasjon og bærekraft, og er en sirkulær løsning i praksis. I tillegg jobber vi aktivt for å øke bruk av resirkulert materiale gjennom blant annet kjemisk resirkulering. Dette vil bidra til at vi får lukket sirkelen og sikrer kontinuerlig gjenbruk. Samtidig ivaretar vi kvalitet og levetid på produktene våre, sier administrerende direktør i Pipelife Norge, Sigmund Aandstad.

Ti produksjonslinjer ved fabrikken i Surnadal vil bli automatisert.
Pipelife Norges fabrikk i Surnadal.
Powered by Labrador CMS