Indre Nordmøre Opplæringskontor melder:

God tilgang på læreplasser

Publisert Sist oppdatert

Ved Surnadal vgs er det i år elever fra vg2 i studieprogrammene Helse- og oppvekstfag, Teknologi- og industrifag og Bygg- og anleggsteknikk som søker læreplass. Fra elektrofag er det ingen søkere i år, men en motivert gjeng står klare til å fylle læreplassene til neste år.

Indre Nordmøre Opplæringskontor var innom verkstedet der elevene fra vg2 Industriteknologi var i full gang med undervisningen sammen med lærer Per Arne Hyldbakk. Her har alle elevene fått tilbud om læreplass i de fagene de ønsker, og for flere av dem har utfordringen egentlig vært hvilken lærebedrift de skal velge. Flere av elevene er fra Sunndal og vil fortsette utdanning der. Industrimekanikerfaget, produksjonsteknikerfaget og motorsykkelfaget er fag disse ungdommene skal ta fagbrev i om to år. Men teknologi- og industrifag er utgangspunktet for over 60 ulike fagbrev, så her er det mye å velge mellom. Lokalt næringsliv tilbyr læreplasser i mange av fagene.

I klassen for vg2 byggteknikk har også alle som vil, fått læreplass i god tid før skoleåret er ferdig. Disse elevene har også kunnet velge mellom flere lærebedrifter. Lærlingeordningen er en viktig rekrutteringskanal for næringslivet, og det starter allerede når elevene er ute i bedrift gjennom YFF. Elevene fra denne klassen, skal alle ut i lære i tømrerfaget. Det er stort behov for tømrere i bygg- og anleggsbransjen. Men rørleggerfaget, malerfaget og betongfaget er også fag fra dette studieprogrammet som er etterspurt i næringslivet.

De elevene som søker læreplass i helse- og oppvekstfag, må nok vente i spenning en stund til før de får svar. Men søknadsfristene er ute, og kommunene er i gang med tilsettingsprosessen.

Vi ser at i noen deler av landet er det mangel på læreplasser, og at det også vil variere for ulike fag. Men all ære til lokalt næringsliv som ser at å være lærebedrift er viktig for rekrutteringen og for at de er med og tar ansvar for at ungdommen får fullført utdanningen sin.