ANNONSE:

Fra slippet i Langlia i fjor.
Fra slippet i Langlia i fjor.

Slipp i Langlia

Lørdag 19. juni kl. 14 inviteres det til hesteslipp i regi Indre Nordmør Fjordhestlag.

Fjordhestlaget har fått leid 1.premiehingsten Søljo for alvssesongen 2021.

Søljo
Søljo

Søljo eies av Runa Smedsmo, Lom. Han er født i 2009, og fikk i 2015 1.premie og ble stilt som nr. 1 i kvalitet med tallrekken 9-9-8-8-9. Han fikk omtalen: Vakker, harmonisk hingst med pent hode. Vel ansatt og velformet hals. God bog. Rund manke. God dybde. Meget god overlinje. Velformet kryss. Godt muskelsatt kropp. Brutt akse vf. Noe skøytende bakbeinsbevegelser. Gode høver. Ledig, meget godt skritt. Ledig trav. Rommelig galopp, men stum overlinje.

Vi har fått klarsignal fra smittevernlegen i Rindal Kommune om vi kan få invitere tilskuere til slippet i Langlia. Fortrinnsvis tilskuere fra kommunen. Det vil komme hoppeeiere fra andre kommuner i Midt-Norge, disse vil få tilsendt informasjon om smittevernregler på e-post før slippet.

Det er et stort og åpent område i Langlia, men det må likevel holdes god avstand, minst 2 meter. Hvis man har symptomer på luftveisinfeksjon skal man holde seg hjemme. Munnbind anbefales dersom god avstand ikke kan opprettholdes.

Dersom man bor i en kommune som har strengere tiltak enn den man reiser til, skal man følge reglene og anbefalingene som gjelder kommunen man kommer fra. Rindal Kommune har klare anbefalinger om at de som bor i områder med høyt smittepress, bør unngå å reise til Rindal.

Tilskuere deltar på eget ansvar.

Velkommen til en vakker hesteopplevelse!