Surnadal kommune melder:

Artrose i fokus på Fysioterapi­dagen 2022

I år er artrose det internasjonale temaet i markeringen av Verdens fysioterapidag. Sentralt står hva den enkelte kan gjøre for å forebygge og leve best mulig med sykdommen.

Verdens fysioterapidag (heretter Fysioterapidagen) er 8. september, og markeres hvert år av fysioterapeuter og deres organisasjoner over hele verden. I år har den internasjonale fysioterapiorganisasjonen World Physiotherapy rettet søkelyset mot artrose, leddsykdommen som en stor andel av verdens befolkning får i løpet av livet.

Det finnes solid kunnskap om hva som kan gjøres for å forebygge artrose, og hva den som har fått artrose bør gjøre for å kunne leve best mulig med sykdommen. I anledning av Fysioterapidagen har Norsk Fysioterapeutforbund publisert en oppsummering av slik kunnskap, i form av tre faktaark . Der er det nyttige råd og tips for den enkelte, inkludert informasjon om hvordan fysioterapeuter kan bidra i forebygging og behandling gjennom veiledning, tilpassede treningsprogrammer og råd om egnede aktiviteter.

Her er et utdrag av hva det internasjonale fysioterapimiljøet ønsker å formidle til publikum:

  • Artrose er den vanligste leddsykdommen globalt, og kneartrose utgjør flertallet av artrosetilfeller.
  • Det er ikke mulig å påvise én bestemt årsak til at artrose oppstår. Faktorer som øker risikoen for å utvikle artrose, er overvekt og fedme, tidligere leddskade eller leddkirurgi, gjentatte overbelastninger av leddet, genetikk.
  • Trening er førstevalget i behandlingen av artrose, og det er viktig at mennesker med artrose holder seg så fysisk aktive som mulig. Fysioterapeuter kan bistå med tilpassede treningsprogrammer og råd om egnede aktiviteter.
  • Fysioterapeuter kan veilede om forebygging, og om hvordan den enkelte kan leve best mulig med artrose gjennom å øke bevegeligheten i leddet, styrke muskulaturen og redusere smerter.
  • Bare rundt en tredel av mennesker med artrose vil få en forverring av tilstanden over tid, og noen vil få mindre smerter og høyere funksjonsnivå.
Powered by Labrador CMS