Startet egen ­bedrift for å tilby førstehjelps­opplæring

Publisert Sist oppdatert
En mann og en kvinne som står ved siden av hverandre. På gulvet foran dem ligger tre førstehjelpsdukker i ulik størrelse.
Linda Kvande og Andreas Egeness

Midt-Norge Førstehjelp AS er stiftet av Andreas Egeness og Linda Kvande. Begge er utdannet som sykepleiere og ambulansearbeidere, og jobber til daglig i ambulansetjenesten i Helse Møre og Romsdal HF. Drivkraften bak å starte firmaet er at vi med 25 års erfaring fra ambulansetjenesten ser hvor viktig det er med førstehjelp for å redde liv.

– Vi har mange eksempler på at førstehjelp utført før ambulanse kommer til stedet har vært avgjørende for et vellykket utfall. Vi ønsker at terskelen for å yte førstehjelp skal bli lavere enn den ville vært uten kurs, og at folk er bedre forberedt på den innsatsen som kreves, sier Linda og Andreas.

De første månedene av 2023 har vært hektiske med å innhente innkjøpsavtaler på utstyr til førstehjelp og hjertestartere med tilbehør. De har som formål å både drive kursvirksomhet, men også selge førstehjelps-utstyr, som ikke blir for dyrt, men samtidig være av god kvalitet og med lav vedlikeholdskostnad. Dette har naturligvis vært en omfattende prosess, men de mener å ha klart å finne gode kompromiss på produktene. Videre har dette utstyret, samt utviklingen av kurskonsept blitt profesjonelt innført i et produkthefte, som de har gjort tilgjengelig via sin Facebookside.

For å kunne lære opp lekfolk eller annet helsepersonell i HLR (hjerte og lungeredning) har de tatt instruktørkurs gjennom Norsk Resuscitasjonsråd (NRR); Hjerte-lungeredning med bruk av hjertestarter (DHLR) og Avansert hjerte-lunge redning (AHLR). I Norge er NRR organisasjonen som gir førende retningslinjer for hvordan hjerte-lunge redning (HLR) bør utføres. NRR har etablert et kurs-konsept for å kunne gi instruktører muligheten på nasjonalt nivå til å drive opplæring i HLR av den mest oppdaterte og vitenskapelige versjonen.

– I tillegg til godkjenning som instruktør stilles det også krav til hvilket utstyr som skal brukes på kursene. Det har medført at vi har måttet anskaffe en betydelig mengde av dukker og øvelseshjertestartere, sier de.

Tre førstehjelpsdukker i ulik størrelse.
Demo-utstyr

Dukkene de har gått til innkjøp av gir en så god som mulig simulasjon av et ekte menneske. Siden disse dukkene er “siste skrik” av teknologi er de også appbaserte, som vil si at de som kursholdere kan få oversikt over kvaliteten på pågående HLR som utføres av kursdeltakerne. I tillegg til å være et godt hjelpemiddel, gir appen også muligheten til å gi et litt friskt pust i opplæringen med såkalt “race” funksjon som vil si at deltakerne kan delta i en konkurranse for å oppnå best mulig score.

Barne- og babydukkene er i tillegg til å være en god simulasjon også appbasert, men innehar og en lydfunksjon ift. korrekt utførelse av tiltak mot fremmedlegeme. Dette er den vanligste årsaken til at barn får hjertestans.

For at kursene i HLR skal være så nært virkeligheten som mulig har de også kjøpt inn såkalte øvelses-startere. Disse er på mange måter lik de reelle, men avgir ikke noe strømstøt. Hensikten med øvelse-startere gjenspeiler godt virkeligheten, da de i kursene viser at det ikke nødvendigvis “bare” er å koble til en hjertestarter.

En kvinne og en mann som demonstrerer hjertekompresjoner på hver sin førstehjelpsdukke.
Demonstrasjon av hjertestarting.

Linda og Andreas forteller at de den siste måneden har hatt førstehjelpskurs for blant annet Pipelife AS, Svorka Nett AS og Olav Thon Gruppen AS. Planen videre er å fortsette å tilby kurs til bedrifter og organisasjoner, men også å ta kontakt med legesentrene i Midt-Norge regionen for å kunne holde kurs i AHLR (avansert hjerte-lunge redning). Regionen har også mange barnehager og skoler hvor behovet for førstehjelp oppstår, og med nytt utstyr og lang erfaring håper de å kunne tilby disse nyttige og innholdsrike kurs fremover.

I Norge er vi generelt veldig gode på å hjelpe andre, noe som bekreftes av statistikken ført av Norsk hjertestansregister. I 2021 fikk 4622 hjertestans utenfor sykehus i Norge. I hele 85% av tilfellene startet pårørende eller andre i nærheten altså opp med HLR.

Statistikken viser at på 15% av disse tilfellene blir det tilkoblet en hjertestarter før ambulansen ankommer, av enten tilstedeværende eller førsterespondenter. I publiserte rapporter fra områder hvor tettheten av hjertestartere er høy og hvor det har vært mer offentlig oppmerksomhet rundt bruken, samt opplæring, er andelen personer som har fått tilkoblet hjertestarter ved hjertestans før ambulansen ankommer, opptil 60 % (2016).

Det eneste som er direkte vitenskapelig bevist å føre til økt overlevelse ved hjertestans er at tilstedeværende raskt ringer 113 og raskt kommer i gang med HLR av god kvalitet, samt tidlig sjokk fra en hjertestarter.

Linda og Andreas oppfordrer også alle som eier en hjertestarter til å få denne registrert i hjertestarterregisteret på 113.no. Akutt medisinsk kommunikasjonssentral (AMK) har oversikt over hvor alle hjertestartere registrert på denne webadressen befinner seg. En slik oversikt vil gi økt sannsynlighet for rask tilkobling av hjertestarter fra innringer og dermed øke sjansen for overlevelse ved hjertestans. Mange har en forventning om at ambulanse kommer raskt til stedet, men i grisgrendte strøk kan dette av og til ta opp mot 20 min. eller mer.

Linda og Andreas ønsker å takke fylket og deres Hoppid-virksomhet, som innvilget en stønad på 30.000,- til Midt-Norge Førstehjelp nå i januar 2023. Dette har vært til god hjelp for å kunne komme i gang med kursvirksomheten.

Powered by Labrador CMS