Stig Cato Magnussen og Torbjørn Ellevset
Stig Cato Magnussen og Torbjørn Ellevset

Hedret med medalje

Selv om det først og fremst var gleden som preget 8. mai 1945, var det også en dag hvor det var naturlig å tenke tilbake på de som ikke fikk oppleve frihetsrusen, de som hadde ofret alt for at denne dagen skulle komme. 8. mai er derfor også en dag for takknemlighet!

Publisert Sist oppdatert

Takknemlighet til de som påtok seg et tungt og farefullt ansvar for Norges frihet ved å kjempe mot tysk okkupasjon 1940-45.

Takknemlighet for at for vi har hatt 76 år med fred!

Takknemlighet for at vi bor i et demokratisk og fritt land.

I tillegg til å være frigjøringsdag, er også 8.mai Norges offisielle veterandag. Vi er takknemlig overfor alle de veteranene som har stilt opp for Norge i internasjonale operasjoner med et ønske om å kunne gi et bidrag til fred og trygghet andre steder i verden som ikke har vært like heldige som oss.

Fred er dessverre ingen selvfølge. Det ser vi i verden omkring oss. Vi hedrer på frigjøringsdagen og veterandagen derfor alle som på en eller annen måte har kjempet for freden, ofte med livet som innsats. Vi hedrer spesielt de som har betalt den høyeste prisen, de som har gitt sitt eget liv eller har blitt skadet for livet for vår frihet.

I år markerer vi at det er 75 år siden Heimevernet ble opprettet den 6. desember 1946. Heimevernet var nettopp en direkte konsekvens av fem års kamp mot en okkupasjonsmakt. Heimevernet tok opp arven etter den norske motstandsbevegelsen MILORG under parolen «Aldri mer 9. april!».

Det er derfor med ekstra glede og stolthet det nettopp er Heimevernet som på forsvarssjefens vegne skal dele ut Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner med en stjerne til Torbjørn Ellevset.

Torbjørn Ellevset har gjennomført tjeneste for Norge i henhold til Forsvarets krav og medaljens statutter i forbindelse med tjeneste i FNs fredsbevarende styrke i Jugoslavia, UNPROFOR, i 1994-95. Han tjenestegjorde deretter IFOR i 1996 som var en flernasjonal militærstyrke under ledelse av NATO i Bosnia-Hercegovina.

Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner

• Innstiftet 9. oktober 2000

• Tildeles sivilt og militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner besluttet av norske politiske myndigheter.

• Tildeling er gitt tilbakevirkende kraft fra 1947.

• Medaljen tildeles normalt ikke for operasjoner etter 31. desember 2002, da det nå tildeles en operasjonsmedalje for de ulike misjonene hvor Norge stiller hele styrkebidrag.

• Medaljen tildeles av Forsvarssjefen.

• Medaljen kan tildeles POST MORTEM Utseende:

• Medaljebåndet er blått med en sølvstripe, medaljen er preget i forsølvet metall og har påskriften «Forsvaret – For Internasjonale Operasjoner»

Medaljen skulle egentlig vært delt ut 8. mai i 2020, men på grunn av koronapandemien besluttet forsvarets ledelse å utsette fysiske medaljeutdelinger til det lot seg gjøre på en smittevernmessig god måte.