Markering på Hammerstuene tirsdag kveld
Markering på Hammerstuene tirsdag kveld

Flott markering av fag- og svennebrev

Publisert Sist oppdatert

Tysdag kveld var 40 stk samla for markere dei 28 fag- og svennebreva som som vart tildelt nye fagarbeidarar frå lærebedrifter knytt til Indre Nordmøre opplæringskontor i 2022.

Marit Drøpping er glad for å igjen kunne gjere litt stas på nye fagarbeidarar og dei som har leia dei gjennom utdanninga.
Marit Drøpping er glad for å igjen kunne gjere litt stas på nye fagarbeidarar og dei som har leia dei gjennom utdanninga.

Hyller lærebedriftene

Marit Drøpping, leiar i Indre Nordmøre opplæringskontor, ønskte velkommen til denne markeringa, som var den første etter to år med koronarestriksjonar. I velkomsten heidra ho dei nye fagarbeidarane og den jobben dei har lagt ned gjennom lærlingtida for å komme i mål med fag-/svennebrevet sitt. Det krev ein innsats, og dei har fått ei utdanning dei kan vere stolte av. Dei skal no inn i roller som viktige fagarbeider, og vere med å halde samfunnsmaskineriet i gang. Fagutdanninga kjem ikkje av seg sjølv, og Marit dreg fram kor viktig lærebedriftene er. Dei som arbeider med lærlingar må vere skjerpa, ikkje ta snarvegar, halde seg oppdatert og drive vurderingar undervegs for å støtte lærlingane sine mot målet. Før læretid i bedrift kjem dei fleste av lærlingane frå yrkesfag ved Sunrnadal vgs, kor det er engasjerte lærarar som driv relevant opplæring. Dei får gode tilbakemeldingar frå fylket på samarbeid og kontakt med lokalt næringsliv. Fleire tilsette frå Surnadal vgs og lærebedriftene var til stades på markeringa. Til denne markeringa var næringsforeinngane i Surnadal, Rindal og Heim samt næringsavdelingane i kommunane og inviterte.

God stemning rund bordet med representantar frå skule, næringsliv og opplæringskontor: Pia Melling (sensor i Barne og ungdomsarbeidarfaget), Einar Holten (fageleg leiar i Consto), Johan Almås (lærar ved byggfag), Beret Sande (Surnadal kommune, lærebedrift), Eva Jorid Svendsen (fagleg leiar i Barne og ungdomsarbeidarfaget), Britt Brauten (næringsforeninga) og Marit Drøpping (leiar for opplæringskontoret).
God stemning rund bordet med representantar frå skule, næringsliv og opplæringskontor: Pia Melling (sensor i Barne og ungdomsarbeidarfaget), Einar Holten (fageleg leiar i Consto), Johan Almås (lærar ved byggfag), Beret Sande (Surnadal kommune, lærebedrift), Eva Jorid Svendsen (fagleg leiar i Barne og ungdomsarbeidarfaget), Britt Brauten (næringsforeninga) og Marit Drøpping (leiar for opplæringskontoret).

Over snittet

På ei nyleg lærling- og lærebedriftundersøking kom lærlingane på Indre Nordmøre veldig positivt ut, og låg over fylkessnittet på trivsel og motivasjon. Dei kom og over snittet på kor fornøgd dei var med opplæring i HMS, og kor godt bedriftene lærer dei opp etter læreplanen. Vi snakka med Thomas Aune og Kent Marius Brill som har vore lærlingar hos Trollheim AS, og dei fortel om eit triveleg og godt miljø, kor det er rom for å gjere feil, og at dei vart oppmuntra og motiverte undervegs til å prøve på nytt og utfordre seg sjølve. Dei har gledd seg til å gå på jobb kvar dag.

Thomas og Kent Marius har vore lærlingar i produksjonsteknikkfaget i to år hos Trollheim As. Thomas jobbar no for Pipelife, og stortrivst med det, medan Kent Marius framleis jobbar for Trollheim AS.
Thomas og Kent Marius har vore lærlingar i produksjonsteknikkfaget i to år hos Trollheim As. Thomas jobbar no for Pipelife, og stortrivst med det, medan Kent Marius framleis jobbar for Trollheim AS.

Fagbrev er ei solid utdanning som opnar for mange mulegheiter i arbeidslivet, men det er og muleg å utdanne seg vidare. Andreas Simensen, som har vore lærling hos Talgø MøreTre AS, skal ta teknisk fagskule i maskinteknikk.

Andreas Simensen (t.v.) skal gå teknisk fagskule, men først skal han i militæret. Her deltok på markeringa saman med instruktørane Håvard Gjeldnes og Kjetil Stenberg, og fagleiar Morten Aune frå Talgø MøreTre.
Andreas Simensen (t.v.) skal gå teknisk fagskule, men først skal han i militæret. Her deltok på markeringa saman med instruktørane Håvard Gjeldnes og Kjetil Stenberg, og fagleiar Morten Aune frå Talgø MøreTre.

Markeringa var staseleg med trerettars middag og triveleg stemning på Hammerstuene.

Opplæringskontoret berømmer den gode maten og servicen på Hammerstuene, og held alle sine arrangement der. Det var servert nydeleg trerettars middag.
Opplæringskontoret berømmer den gode maten og servicen på Hammerstuene, og held alle sine arrangement der. Det var servert nydeleg trerettars middag.
God stemning og mingling mellom middag og dessert på Hammerstuene.
God stemning og mingling mellom middag og dessert på Hammerstuene.

Indre Nordmøre opplæringskontor er eit fleirfagleg opplæringskontor med medlemsbedrifter i Surnadal, Rindal og Heim. Kontoret fungere som eit bindeledd mellom lærlingane, bedriftene og fylkeskommunen. https://www.visbrosjyre.no/Indre_Nordmore_Opplaeringskontor/MailView/

Nye fagarbeidarar 2022:

Allan Andreasson: Tømrerfaget, Nordmøre Museum avd Geitbåtmuseet

Jonathan Kalvik Gorton: Tømrerfaget, Nordmøre Museum, avd Geitbåtmuseet

Marius Skålvik Rønning: Tømrerfaget, Talgø Bygg AS

Per Karstein Reiten: Tømrerfaget, Br.Svendsen/ AS/Talgø

Tradbo AS/ Talgø Bygg AS

Kristian Vårvik: Tømrerfaget, Børset & Bjerkset Entreprenør AS

Thomas Grendstadbakk: Tømrerfaget, Børset & Bjerkset Entreprenør AS

Johanne Bøvra Skei: Helsearbeiderfaget, Surnadal kommune

Semhar Tesfay Weldu Helsearbeiderfaget Surnadal kommune

Wilde Wahl Berge: Helsearbeiderfaget, Surnadal kommune

Ingebrigt Flor: Barne-og ungdomsarbeiderfaget, Surnadal kommune

Anja Ranes: Barne-og ungdomsarbeiderfaget, Surnadal kommune

John Ola Tellesbø: Rørleggerfaget, Rørservice AS

Antonio Geilzakowski: Automatiseringsfaget, Pipelife AS

Steinar Berntsen: Produksjonsteknikkfaget, Pipelife AS

Johannes Otnes: Produksjonsteknikkfaget, Pipelife AS

Kent Marius Brill :Produksjonsteknikkfaget, Trollheim AS

Thomas Aune: Produksjonsteknikkfaget, Trollheim AS

Henning Krangnes: Produksjonsteknikkfaget, TalgøMøretre AS

Andreas Simensen: Industrimekanikerfaget, TalgøMøretre AS

Olaf Bruset: Industrimekanikerfaget, Vaagland Båtbyggeri AS

Tone Angelica Sandvik: Industrirørleggerfaget, Vaagland Båtbyggeri AS

Tore Bæverfjord: Anleggsmaskinmekanikerfaget, Truck og Maskin AS avd Sunndalsøra

Råg Rindal: El-og Motorsykkelfaget, Rindal Bil-og Landbruksenter

John Michael Kirkholt: Logistikkfaget, Rindalslist AS

Sondre Vangen: Anleggsmaskinførerfaget, Holte Maskin og Transport AS

Mathias Rognskog: Anleggsmaskinførerfaget, Rindal Maskin AS

Øyvind Hoset: CNC-maskineringsfaget, Sollid Mek.verksted AS

Kristian Ranes Wahl: Trelastfaget, Solem Sag AS

Vi gratulerer!

Powered by Labrador CMS