ANNONSE:

Brøyting i Furuhaugmarka 2022/2023

På grunn av økte vinterdriftskostnader vil det reduseres noe i denne sesongens brøyting i Furuhaugmarka. Det blir som vanlig brøytet ca 1km inn fra hver side, men dette blir primært på helg og ved høytider. Det brøytes slik at det skal være klart ca kl 12 på fredager og vedlikeholdes gjennom helgen etter behov. Ved jul, vinterferie og påske vil det bli brøytet oftere.

Har man behov for brøyting utenom disse tidene kan man kontakte brøytere på eget initiativ for å avtale brøyting. Disse brøytekostnadene blir ikke dekt av veglaget.

Brøyter Furuhaugsiden: Torgrim Furuhaug, 47756138
Brøyter Grønlisiden: Odd Ivar Sande, 41465718

Powered by Labrador CMS