Svorka informerer:

Et oppdemt vann med en demning og skog rundt.
Deler av dammen på Bævervatnet. Midt i bildet er overløpet som leder vannet inn i flomløpet.

Varsel om redusert vannstand i magasinene på Nordmarka

Informasjon fra Svorka og Statkraft om vannstand i magasinene på Nordmarka i forbindelse med arbeider på dammene:

Det lukkede flomløpet på dam Bævervatn må utbedres etter et steinras i tunnelen. Arbeidet skal uføres nå i august og september. For arbeidene er det viktig å unngå overløp. Vi vil derfor forsøke å holde vannstanden minst 3 meter under HRV (høyeste regulerte vannstand) for å ha noe å gå på i tilfelle det blir flom. Total reguleringshøyde i Bævervatn er 10 meter.

Tappeluka på dam Andersvatn er preget av aldring og det har etter hvert blitt betydelige lekkasjer. Det skal derfor settes inn ei ny tappeluke. Arbeidet krever at Andersvatnet er tappet ned mot LRV (laveste regulerte vannstand). Total reguleringshøyde i Andersvatnet er 11 meter. Arbeidet er planlagt utført i slutten av september. Det betyr at Andersvatnet i løpet av august og september gradvis vil tappes ned mot LRV.

Et vann med skog rundt
Utsikrt fra dammen på Andersvatnet

Vannstanden i Geitøyvatnet vil i utgangspunktet ikke påvirkes av arbeidene.

For folk som ferdes i området er det nok først og fremst redusert vannstand som vil merkes. Arbeidene i seg selv vil være konsentrert til mindre områder på dammene og vurderes å være til liten sjenanse. Begge prosjektene er planlagt avsluttet innen 1. oktober. Da opphører også de beskrevne restriksjonene til vannstand.

Powered by Labrador CMS