Statkraft melder:

Informasjon om damprosjektet i Folldalen uke 33

Folldalsveien:

Det pågår grusing av veien mellom Follsjø og Kvammen, det vil da være både veiskrape, veivals og lastebiltrafikk på strekningen.

Ved Gråsjø vil det være trafikkregulering mellom østsiden og Gråhaugen fjellstue.

Tungtrafikken har forkjørsrett, kjør inn til siden og slipp frem tungtrafikken.

Follsjø dam og riggområde:

Det vil pågå arbeider med armering og forskaling av ledemurer nedstrøms dammen.

Det pågår montering av telt på rigg plassen.

Steinbrudd:

Avgraving av løs masser i steinbruddsområdet som blir transportert og lagt i mellomlager områdene på motsatt side av veien for steinbruddet.

Boring og sprenging.

Lasting og transport av stein opp til mellomlager og opp til knuseverket.

Gråsjø dam:

Det vil pågå arbeider med armering og forskaling av ledemurer nedstrøms dammen.

Det er arbeide på overløpsdammen på oppstrøms side.

Plassen på østsiden av Gråsjø dam er stengt for trafikk bortsett fra anleggstrafikk og der vil det pågå klargjøring for knuseverk som skal produsere blant annet vei grus.

Follsjø og Gråsjø magasin:

Det vil i sommer og høst bli lav vannstand i Gråsjø, dette for at vi skal kunne få utført arbeidene som skal gjennomføres på vannsiden av dammen, det vil si at det blir vanskelig å benytte båt på Gråsjø i år.

For Follsjø sin del vil det være høy vannstand fremover.

22kV linje fra Trollheim til Gråsjø:

Det vil bli utført vedlikeholds rydding, langs høyspentlinje mellom Trollheim kraftverk og Gråsjø kraftverk, samt høyspentlinje til Ventilkammer og til Follsjø dam. Arbeidet vil pågå i perioden uke 34-39. Hogsten utføres etter gjeldende linjeryddingsstandard. I utmark blir virket kvistet og lagt i og ved linjetrassen, på innmark, ved hytter og lignende vil virket bli lagt på hensiktsmessig sted, i nærheten.

Generell info:

Vi ønsker at skilting og gjerding blir respektert, ikke gå eller kjør inn i anleggsområdene da det er potensiale for skade på både person og kjøretøy.

Våre søppelkontainere har blitt brukt av utenforstående, slik skal det ikke være. Det står en kontainer nede ved bommen som er for avfall fra hytter og turfolk.

Powered by Labrador CMS